Torben Wisborg mot Finnmark Dagblad

PFU-sak 007/02


SAMMENDRAG:

Finnmark Dagblad hadde torsdag 10. januar 2002 et førstesideoppslag med stikktittelen « Tore Lyng fra Lakselv tjenestegjorde i Etiopia og Eritrea » og hovedtittelen « Jeg vasset i lik ». I tillegg til et halvannen spaltet bilde av Tore Lyng i FN-uniform brakte avisen et tre og en halv spaltet fargebilde av et menneskelik i oppløsning. Teksten til bildet lød: « Dette var en del av hverdagen Tore Lyng møtte på grensen mellom Etiopia og Eritrea. » Det framgikk at Lyng selv hadde tatt bildet.
I sammenheng med intervjuartikkelen på side 4 brukte avisen det samme likbildet over fem spalter, men denne gang i svart/hvitt. Her het i det i bildeteksten: « Tore Lyng fra Lakselv legger ikke skjul på at arbeidsdagen hans i Afrika som FN-observatør – uansett hvor grusomt det høres ut – bokstavelig talt besto i å vasse i lik. »

KLAGEN:
Klageren , Torben Wisborg, reagerer som «vanlig leser», og han skriver bl.a.:
« Etter min mening er bruken av bildet støtende overfor avdøde. Bruken er unødvendig i relasjon til artikkelens innhold: arbeidsforhold til norsk militært personell i FN-tjeneste. Bruken er derfor spekulativ. Jeg anser bruken for brudd på Vær Varsom-plakatens punkter 4.3 og 4.12. At samme avis med stor sikkerhet ikke ville brakt et tilsvarende bilde av tilsvarende avdød, oppløst norsk ungdom gjør i tillegg bruken rasistisk. »
TILSVARSRUNDEN:
Finnmark Dagblad s redaktør skriver:
«Etter min mening var det helt nødvendig å trykke bildet for at reportasjen skulle ha noen journalistisk verdi. Bildet underbygger de påstandene som kommer fram i teksten. (…) Klageren har ikke noe å si på den skriftlige framstillingen, en artikkel som er presentert under tittelen ? Jeg vasset i lik ?. Etter min mening dokumenterer bildet nettopp denne påstanden fra intervjuobjektet .»
«Dette er ikke et bilde som er hentet fra arkivet, det er ikke kjøpt av et byrå, det er ikke ?klistret på? reportasjen for å ?selge? den. Bildet er tatt av intervjuobjektet selv, det er en vesentlig del av historien vedkommende har å fortelle. »
«Når det gjelder VVPs punkt 4.3 kan jeg overhodet ikke se at det aktuelle bildet bryter med plakatens premisser. Klageren har knyttet kommentarer som at bruken er rasistisk motivert til klagen. Dette er en så uhyrlig beskyldning jeg ikke ønsker å kommentere her .»
«Generelt vil jeg også benytte anledningen til å si at norske mediers dekning av krig og elendighet er preget av dokumentariske innfallsvinkler. Ikke minst har norske medier dekket begivenhetene i Afghanistan den senere tiden på en dokumentarisk måte. Det samme var tilfelle under krigen i Bosnia på begynnelsen av 90-tallet, og også krigen i Kosovo noen år senere.»
« Samtidig har jeg forståelse for at reportasjen som sådan skaper reaksjoner hos leserne. Det var også meningen. »
Klageren anfører at hans reaksjon først og fremst skyldes at « akkurat dette bildet sprengte en grense i akkurat denne avis ». «Jeg fastholder at bruken av bildet er rasistisk, idet redaktøren ikke ville ha brakt et tilsvarende bilde av en avdød norsk ungdom. Det legges altså avvikende normer til grunn fordi avdøde ikke er norsk.»
«Redaktørens kommentar om norske mediers dekning av krig og elendighet er ikke relevant i denne sammenheng . Artikkelen beskriver nettopp ikke dette, men arbeidsforholdene til en norsk offiser i FN-tjeneste… Det er ikke alt som trenger å dokumenteres med bilder. (…) Jeg fastholder at bruken av dette bildet er spekulativ, siden det er unødvendig i relasjon til artikkelens tema. Det er respektløst overfor avdøde, idet bruken ikke har sammenheng med en diskusjon av eller reportasje om omstendighetene rundt vedkommendes død. »
«Jeg tillater meg avslutningsvis å henlede oppmerksomheten på Vær Varsom Plakatens punkt 4.1. ? Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon ?. Denne omtanke bør ikke komme bare intervjuobjektet, men også leserne og avdøde til gode.»
Finnmark Dagblad s redaktør skriver i sine siste kommentarer:
«Wisborg påstår i første del av sitt tilsvar at bildebruken ? sprengte en grense i akkurat denne avis ?. Dersom han med det mener at det gjelder egne regler for Finnmark Dagblad i forhold til andre medier som følger Vær Varsom-plakaten, ber jeg PFU avvise klagen fra Wisborg.»
Klagerens påstand om rasistiske motiver avvises igjen, som «absurd og i aller høyeste grad hypotetisk».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Finnmark Dagblads bildebruk i tilknytning til intervjuet med en hjemvendt FN-observatør som hadde tjenestegjort i Etiopia og Eritrea. På førstesiden og inne i avisen slo Finnmark Dagblad opp et bilde observatøren under oppholdet i Afrika hadde tatt av et menneskelik i oppløsning. Klageren reagerer som «vanlig leser» på det han mener er støtende overfor avdøde og dessuten ser som spekulativt. I tillegg finner klageren bilde-bruken rasistisk, siden han ikke tror avisen ville brakt et tilsvarende bilde av en avdød norsk ungdom.
Finnmark Dagblad har forståelse for at lesere har reagert på reportasjen, men understreker at det også var meningen. Fra avisens side var det påklagede bildet egnet til underbygge FN-observatørens uttalelse om at han «vasset i lik» under sitt Afrika-opphold. Klagerens påstand om at bildebruken skulle være rasistisk, finner avisen så uhyrlig at man ikke ønsker å kommentere den.
Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.12, der det heter: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.»
I det påklagede tilfellet kan utvalget, i likhet med avisen, forstå leseres umiddelbare reaksjon på et bilde som gir et sterkt og makabert inntrykk. Det er imidlertid pressens oppgave også å skildre virkelighetens aller mørkeste sider, både når det gjelder å formidle nåtidens grusomheter og for å kunne dokumentere for ettertiden. I tilknytning til FN-observatørens beretning om sine opplevelser i Etiopia og Eritrea finner utvalget avisens bildebruk relevant, og mener den må sees som en dokumentasjon på linje med bilder fra annen verdenskrigs konsentrasjonsleire og grusomhetene på Balkan i nyere tid.
Finnmark Dagblad har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 19. februar 2002
Catharina Jacobsen,,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth