Saker arkiv: 1993

1993

november

Sak 93-125

Ikke brudd på god presseskikk

Ide-Salg A/S v/Anders Kronberg mot Verdens Gang

Sak 93-132

Brudd på god presseskikk

Skånland kommune v/ordfører Håkon Brox mot Fremover

Sak 93-135

Ikke brudd på god presseskikk

Aktivitetshuset Verftet v/ Kari Lise Kolås mot Bergensavisen

Sak 93-137

Brudd på god presseskikk

Bergen kommune v/kst. rådmann Asbjørn Lie mot Bergens Tidende

Sak 93-151

Ikke brudd på god presseskikk

Brynjar Hoff mot Klassekampen