Saker arkiv: 1993

1993

september

Sak 93-078

Ikke brudd på god presseskikk

Kirsti Appelgren mot Dagbladet

Sak 93-097

Ikke brudd på god presseskikk

Widar Ludvigsen mot Budstikka

Sak 93-101

Brudd på god presseskikk

Kåre Skålvik/Arbeidssøkendes interesseorganisasjon mot Bergens Tidende

Sak 93-104

Brudd på god presseskikk

Akershus fylkeskommune/Emma Hjorths Hjem v/dir. Egil Egeland mot Samfunn for Alle

Sak 93-115

Ikke brudd på god presseskikk

Rolf Eckhoff v/hr.adv. Wilh. Henrichsen mot Verdens Gang

Sak 93-117

Ikke brudd på god presseskikk

Olav Riste mot Aftenposten

Sak 93-124

Ikke brudd på god presseskikk

Wilhelm Klose, jr mot Aftenposten

Sak 92-171

Ikke brudd på god presseskikk

Arild Elvsveen mot Dagbladet

Sak 93-070

Kritikk

Advokat Aksel Kayser mot Bergens Tidende