Saker arkiv: 1993

1993

april

Sak 93-004

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Steinar Bondø mot Trønder-Avisa

Sak 93-054

Ikke brudd på god presseskikk

Kristian Åsen mot Tønsbergs Blad

Sak 93-049

Ikke brudd på god presseskikk

Naturnernforbundet i Hedemark v/leder Arne Tronstad mot Østlendingen

Sak 93-048

Ikke brudd på god presseskikk

Gunnar Andersen mot Fædrelandsvennen

Sak 93-044

Ikke brudd på god presseskikk

Dag Wiggen mot Harstad Tidende

Sak 93-027

Ikke brudd på god presseskikk

Odd Kalsnes mot Verdens Gang

Sak 93-025

Ikke brudd på god presseskikk

Svelvik kommune v/rådmannen mot Drammens Tidende

Sak 93-021

Ikke brudd på god presseskikk

Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor v/Odd G. Burmo mot Romerikes Blad

Sak 93-020

Ikke brudd på god presseskikk

Bergensrussens hovedstyre v/Erik Strand mot Bergensavisen

Sak 93-014

Brudd på god presseskikk

NN mot Romerikes Blad

Sak 93-055

Ikke brudd på god presseskikk

Kristian Åsen mot Verdens Gang