Saker arkiv: 1993

1993

august

Sak 93-113

Ikke brudd på god presseskikk

I var Kalager mot Drammens Tidende

Sak 93-107

Ikke brudd på god presseskikk

Ivar Larsen mot Drammens Tidende

Sak 93-102

Ikke brudd på god presseskikk

Gunnar Halvorsen mot Grannar

Sak 93-100

Ikke brudd på god presseskikk

Thorbjørn Bakken mot Glåmdalen

Sak 93-094

Brudd på god presseskikk

NN mot Driva

Sak 93-093

Ikke brudd på god presseskikk

Egil Johannesen v/advokat Terje Olaussen mot Arbeider-Avisa

Sak 93-090

Ikke brudd på god presseskikk

Trygve Hegnar mot Økonomisk Rapport

Sak 93-086

Brudd på god presseskikk

Bransjerådet for Naturmidler mot Allers

Sak 93-060

Brudd på god presseskikk

Radio 1 Trondheim v/ansv. red. Sigbjørn Eilertsen mot Adresseavisen

Sak 93-059

Kritikk

Askrova Bygdelag v/Jon Asle Hovland mot Firdaposten

Sak 93-053

Brudd på god presseskikk

Initiativretten / generalsekretæren i NP mot Verdens Gang