Brynjar Hoff mot Klassekampen

PFU-sak 93-151


SAMMENDRAG:
Klassekampen hadde 5. oktober 1993 en omtale av Brynjar Hoffs siste plate. Under vignetten «Plater» og tittelen «Obo foran peisen» omtales innholdet på platen som «ufarlig musikk for de små stunder.» I følge anmelderen er Brynjar Hoff mest kjent som «sviskeoboist» , og platen viser angivelig ikke så mange flere sider av musikeren.

Klageren finner Klassekampens anmeldelse sterkt ærekrenkende. I et brev til redaktør Sigurd Allern skriver klageren at han finner anmeldelsen sjikanøs og injurierende, og at anmeldelsen har en flåsete jappe-journalistisk vri som er meget utilbørlig. Klageren mener omtalen vitner om manglende kunnskap om hans kunstneriske virke gjennom 40 år, der han blant annet «har uroppført og blitt dedikert mer enn 60 kontemporære verk av stor bredde.»

Klageren orienterer om at han ber sin advokat vurdere grunnlag for injuriesøksmål. Han legger til at han må finne seg i å motta kritikk, men at kritikken må holde seg innenfor etiske og journalistiske rammer. I dette tilfellet har Klassekampen i følge klageren lagt seg på et nivå som tilhører «den tarveligste tabloidpresse.»

Sekretariatet foreslår at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling. Klageren har fått melding om at sekretariatet vil legge saken frem for utvalget med følgende innstilling:

«En anmeldelse fremtrer som en meningsytring, og er etter sin art uttrykk for anmelderens subjektive oppfatning. Det ligger i dette at det nødvendigvis må være rom for høyst ulike oppfatninger, uten at dette på noen måte er i strid med god presseskikk. Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk. »

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling