PFU-møte 27. januar

Pressens Faglige Utvalg (PFU) samles til nytt møte onsdag 27. januar2021.

Møtet overføres direkte på Journalisten.no.

Det er 13 saker som skal ha full behandling:

Åpne saker – streames kl 09.00
1. Sak 097-20 – LNU mot NRK
2. Sak 188-20 – Karl Edvard Urheim mot NRK
3. Sak 121-20 – Ronny Borge mot Saltenposten
4. Sak 130-20 – Nina Steinkopf mot Dagbladet (Magasinet)
5. Sak 141A-20 – Vatne Capital AS mot Finansavisen
6. Sak 141B-20 – Solon Eiendom mot Finansavisen
7. Sak 159-20 – Amund Pettersen mot Romerikes Blad
8. Sak 171-20 – Buheii Vindpark mot Avisen Agder
9. Sak 177-20 – Rune Andreassen mot Sarpsborg Arbeiderblad
10. Sak 192-20 – Kåre Løvstakken mot Helgelands Blad
11. Sak 199-20 – Per Magne Barmoen mot Hamar Arbeiderblad
12. Sak 205-20 – Femur Bygg AS ved Odd Petter Leknes mot Helgelands Blad

Lukket sak:
13. Sak 191-20 – NN mot Document

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir referert for utvalget. Klager som mangler samtykke og/eller er foreldet blir avvist. Det samme med klager mot publikasjoner som ikke er en del av PFU-ordningen.