Flere medier kritisert av PFU

E24, VG, TV 2, Utrop, Stavanger Aftenblad og Enebakk Avis ble felt av PFU. Fire av seks fellelser endte med konklusjonen kritikk.

I det siste PFU-møte før sommeren lå 15 saker som har gjennomgått full behandling klare til vurdering.
Slik konkluderte PFU i disse sakene:

Sak 008/20 – Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen mot E24
BRUDD 4.17, KRITIKK 3.2 (dissens)

Sak 009/20 – Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen mot Verdens Gang
KRITIKK 3.2 (dissens)

Sak 030/20 – NN mot Verdens Gang
– IKKE BRUDD

Sak 015/20 – Lise Askvik med samtykke mot NRK
– IKKE BRUDD

Sak 068/20 – Peder Jensen mot Vårt Land
– IKKE BRUDD

Sak 061/20 – Helen Skiftesvik mot TV 2
BRUDD 4.6

Sak 041/20 – Halvor Fosli, Lily Bandehy og Cemal Knudsen Yücel ved advokat mot Utrop
KRITIKK 4.2

Sak 036/20 – Dag Rune Flåten mot Finansavisen
– IKKE BRUDD

Sak 010/20 – Kristian P. Larsson mot Dagens Næringsliv
– IKKE BRUDD

Sak 044/20 – Hanne Karin Sandvik mot Stavanger Aftenblad
– KRITIKK 4.11

Sak 058/20 – Knut Amundsen mot Faktisk
– IKKE BRUDD

Sak 060/20 – Rune Hagestrand mot Aust-Agder Blad
– IKKE BRUDD

(Klagesakene over ble streamet direkte via Journalisten.no. Opptak kan ses her.)

Sak 262/19 – NN mot Tønsbergs blad
– IKKE BRUDD

Sak 011/20 – NN mot Enebakk Avis
– KRITIKK 4.8

Sak 016/20 – NN mot Lofot-Tidende
UTSATT

Utvalgets uttalelser (begrunnelse for konklusjonene) publiseres i PFU-basen så snart disse er klare og formidlet partene.

Andre saker – forenklet behandling
PFU vurderte i møtet også flere saker som ikke har gjennomgått tilsvarsrunde, men der sekretariatet har innstilt på ikke brudd etter såkalt forenklet behandling. Alle innstillinger ble vedtatt.

Neste møte – som er første etter sommerferien – er onsdag 26. august.