Knut Amundsen mot Faktisk.no

PFU-sak 058/20


SAMMENDRAG:

Faktisk publiserte 24. februar 2020 en artikkel om en Facebook-aksjon. Tittelen var: «Innsikt: Hvem styrer egentlig ‘Folkeopprøret mot klimahysteriet’?»

I ingressen stod det:

«Grunnleggeren av den raskt voksende Facebook-gruppen har sammenlignet AUF med Hitlerjugend og kalt muslimer ‘vår tids nazister’. En av administratorene har hetset statsministeren på Twitter, og har klare koblinger til den sterkt islamfiendtlige organisasjonen ‘Stopp islamiseringen av Norge’.»

Artikkelen er tilgjengelig her: https://www.faktisk.no/artikler/L2l/hvem-styreregentlig-folkeopproret-mot-klimahysteriet

KLAGEN:

Klager er grunnleggeren av Facebook-gruppen. Han mener Faktisk har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

3.3, om premisser

3.7, om sitatbruk

3.9, om hensynsfull arbeidsprosess

4.3, om privatliv

4.13, om rettelse

Klager skriver om redaksjonens arbeidsprosess:

«Jeg ble oppringt av en journalist fra Fakta.no som lurte på om han kunne få snakke med meg om en Facebook side jeg hadde opprettet og som fikk en utrolig vekst på få dager.

Han var både frekk og arrogant og jeg ble sint og avviste ham.

Det viste seg at den samme mannen bare få dager tidligere hadde rost denne siden opp i skyene og etter det ba om å få bli min venn på Facebook. Jeg svarte ja til dette da han virket som en ok fyr.

Det han så gjorde var og granske min side fra i dag og helt tilbake til 2016 for om mulig å finne noe negativt han kunne skrive om meg.»

Klager opplever seg stemplet som rasist og nazist.

«Det har og gått hardt ut over familien min, mine 2 tvillinger på 12 år samt 2 innvandrerbarn i nabolaget som vi har sørget for fikk være med i den lokale håndballklubben.»

Klager skriver videre:

«Det ble i samme artikkel påstått at jeg var medlem i Demokratene og styremedlem der. nok et overtramp da jeg kun var medlem der i noen få måneder for flere år siden og Demokratene på Askøy er nedlagt for lengst (…)»

Klager mener artikkelen utelukkende er skrevet for å skade ham som person. Han mener avisen har funnet frem til ting han har skrevet for lenge siden og tatt det ut av den opprinnelige sammenhengen.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Faktisk kan ikke se at god presseskikk er brutt og avviser at redaksjonen brukte uetiske arbeidsmetoder:

«Det stemmer ikke at Faktisk.nos journalist ba om å bli venn med Amundsen på Facebook. I journalistens aktivitetslogg på Facebook, som viser Facebook-venner som er lagt til eller fjernet, finnes det ikke noen oppføring som tilsier at dette skal ha skjedd.

Det medfører heller ikke riktighet at journalisten har rost Facebook-siden ‘Folkeopprøret mot klimahysteriet’ opp i skyene overfor Amundsen.»

Videre påpeker Faktisk at det ikke står i artikkelen at klager er medlem i Demokratene, men at han tidligere har vært aktiv i partiet og at han fortsatt står oppført som styremedlem i Demokratene i Norge Askøy. Mediet skriver:

«At Amundsen i ettertid har blitt registrert som «avgått», kan ikke Faktisk.no lastes for. Verken han eller andre har tatt kontakt med oss for å opplyse om endringen. Endringen ble ifølge Brønnøysundregistrene for øvrig først registrert 28. februar, altså fire dager etter at artikkelen til Faktisk.no ble publisert.»

Når det gjelder kontakten med klager før publisering, opplyser Faktisk at de har lydopptak av samtalen, som de har lagt ved tilsvaret. Faktisk mener det ikke kan være noen tvil om at klager forstod at det var et intervju han ble oppringt for.

«Det er rimelig å forvente at en person som har fått den mengden medieoppmerksomhet som Amundsen har blitt til del, forstår at det dreier seg om en intervjusituasjon når en journalist tar kontakt og uttrykkelig ber om kommentarer i forbindelse med en sak.»

Faktisk skriver også:

«Amundsen fikk videre anledning til å komme med ytterligere kommentarer til opplysningene i Faktisk.nos artikkel, ved at han ble tilsendt disse opplysningene i et pdf-dokument. I tilfelle Amundsen ikke så Facebook-meldingen, sendte vi ham også en SMS (…).

At Amundsen ikke besvarte noen av disse meldingene, kan ikke Faktisk.no lastes for.»

Faktisk opplyser at de bevisst unnlot å bruke bilder av klager (annet enn i skjermbildene fra Facebook) for å gjøre publiseringen mer varsom. Redaksjonen unnlot også bruke klagers navn i tittel og ingress.

Faktisk avviser at innleggene på klagers Facebook-side var private. Innleggene er hentet fra Facebook-grupper han har vært aktiv i, understreker Faktisk.

«Utsagn som har blitt fremsatt for et publikum på flere tusen personer, er åpenbart å regne som offentlige ytringer. De er ikke en del av privatlivet i noen meningsfull forstand», fremholder mediet.

Klager fastholder at Faktisk har brutt god presseskikk. Han skriver:

«At denne Morten Langfeldt ikke ba om å få bli venn med meg er direkte løgn, da har han flere Facebooksider noe som ikke ville forundre meg.
Men om han ikke hadde vert inne på min side, hvordan kan han da påstå at jeg har slettet mye av det som sto på min side tidligere ?
Min side er lukket for alle som ikke er venn med meg der.
Nei Faktisk.no driver søppeljournalistikk av verste sorten, enkelt og greit.»


Faktisk
hadde ikke flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Faktisk publiserte en artikkel om personene bak Facebook-gruppen «Folkeopprør mot klimahysteri». De skrev at gruppens grunnlegger har «sammenlignet AUF med Hitlerjugend og kalt muslimer ‘vår tids nazister’».

Klager er grunnleggeren av Facebook-gruppen. Han mener Faktisk har stemplet ham som nazist «og det som verre er» uten grunnlag. Ifølge klager har Faktisk også publisert en feil om at han tilhører partiet Demokraten. Videre mener klager at Faktisk har lurt ham for å få tilgang til Facebook-profilen hans: klager mener journalisten la ham til som venn etter å ha rost den omtalte Facebook-gruppen.

Faktisk kan ikke se at artikkelen inneholder feil. Mediet understreker at de har omtalt grunnleggerens tidligere partipolitiske tilhørighet, samt at han fremdeles står oppført som styremedlem for Demokratene på Askøy. Faktisk avviser også at deres journalist har lurt klager. Journalisten har ikke lagt ham til som venn, og informasjonen som klager mener stammer fra Facebook-profilen hans, har redaksjonen hentet fra Facebook-grupper som han er medlem av.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at klager som deltager i samfunnsdebatten og administrator for en politisk Facebook-gruppe med stor oppmerksomhet måtte tåle at hans tidligere uttalelser ble omtalt. Slik PFU forstår det, var det ytringer som ble fremsatt i Facebook-grupper med flere tusen medlemmer, og utvalget understreker at slike uttalelser ikke kan regnes som private.

PFU merker seg at klager mener artikkelen inneholder feil og gir et feilaktig bilde av saken, men utvalget kan ikke se at publiseringen inneholder uriktige opplysninger i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2, som sier at pressen skal kontrollere opplysninger før publisering. PFU mener Faktisk hadde dokumentasjon for det publiserte. PFU kan videre ikke se grunnlag for at klagers uttalelser er satt i en kontekst eller fremstilt på en måte som bryter med god presseskikk.

Utvalget merker seg at klager mener han ble lurt av Faktisk sin journalist. PFU minner om viktigheten av å klargjøre premisser overfor kilder og intervjuobjekter, jf. VVP 3.3. Bare unntaksvis vil det være presseetisk akseptabelt å bruke skjulte journalistiske metoder.

PFU kan imidlertid ikke finne grunnlag for klagers påstand. PFU noterer at det står ord mot ord om kontakten mellom Faktisk og klager før publisering. Klager mener journalisten la ham til som «Facebook-venn», mens Faktisk avviser dette. Uansett påpeker PFU at det isolert sett ikke er et presseetisk brudd å få tilgang til informasjon gjennom å legge til kilder som venn på Facebook.

Faktisk har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. juni 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Sylo Taraku,
Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes