Dag Rune Flåten mot Finansavisen

PFU-sak 036/20


SAMMENDRAG:

Finansavisen publiserte 30. januar 2020 en nyhetsartikkel (notis) med tittelen «Omstridt klagehjelper vil gi aksjonærer Norwegianerstatning».

Artikkelen ligger i mappa, men kan også leses her: https://finansavisen.no/nyheter/luftfart/2020/01/30/7492819/omstridt-klagehjelper-vil-gi-aksjonaerer-norwegian-erstatning

KLAGEN:

 Klager er Dag Rune Flåten. Han reagerer på at han ikke ble kontaktet og fikk uttale seg i artikkelen.

Klager mener avisen har brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP), deriblant 3.2 når det gjelder kildebredde og det klager mener er en ensidig presentasjon og utelatelse av opplysninger som:

  1. A) I artikkelen refereres det til advarsler fra Forbrukerrådet og NAF, men «avisen nevner ikke at gjeldende sak i disse dager er i forliksforhandlinger i Tyskland (jf. Dieselgate https://apnews.com/17c857e2877b6ae8cb631608983ffea9 »
  2. B) Avisen burde nevne at «jeg har bidratt til at norske forbrukere har fått tilbake rundt en halv milliard kroner samlet fra DNB, Tesla, Nordic Securities:
    https://www.dagbladet.no/nyheter/dnb-kunder-har-fatt-tilbake-millioner-etter-god-klagehjelp/60812985 , https://www.dn.no/motor/jens-ulltveit-moe-har-inngatt-forlik-i-soksmal-mot-tesla/2-1-346610, https://www.dn.no/marked/nordic-securities/the-nordic-group/erik-egenas/inngar-forlik-i-massesoksmal-mot-nordic-securities/2-1-541413»

Klager mener også at Finansavisen har brutt VVP 4.3 fordi avisen omtaler ham og hans virke på en svært negativ måte: «De nevner ingen ting av det vi har fått til gjennom flere års innsats for norske forbrukere.» Det vises til advarsler, men avisen utelater og omtale at det er forhandlinger. I siste avsnitt omtales en ikke rettskraftig dom, hvor ankeforhandlingene er i mars i år. «Jeg er sjokkert over artikkelen og det slette håndverket fra Trygve Hegnar, hans journalist og hans avis.»

Klager mener også VVP 4.14 og 4.15 er brutt ved at han ikke fikk uttale seg. «Jeg ble over hode ikke kontaktet, men avisen velger å fremstille meg negativt.»

 FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Finansavisen minner om at den påklagede notisen handler om at klagehjelper har opprettet en nettside med mål om å kreve penger fra Norwegian fordi de mente aksjonærer var blitt påført tap som følge av at det var gjort emisjon til rabattert kurs.

Finansavisen opplyser at det var naturlig å ta kontakt med den angrepne part, Norwegian, som fikk uttale at rabatten var helt normal.

Videre mener Finansavisen at ved omtale av et slikt initiativ, så hører det med å omtale hvem som står bak kravet mot Norwegian.

Finansavisen gjenga tidligere publisert informasjon om at Dag Rune Flåten var profesjonell klagehjelper, og at både NAF og Forbrukerrådet flere ganger hadde advart mot hans selskap. Vi tok samtidig med at Flåten selv hadde avfeid denne kritikken.

Videre skrev avisen at han i Haugaland tingrett var dømt til å betale 8,5 millioner for dårlig finansrådgivning. Så fort Finansavisen ble kjent med Flåtens hadde anket saken, oppdaterte avisen notisen med ankeinformasjonen. Avisen gjenga også at Haugesunds Avis hadde omtalt at klagers selskaper Klagehjelp og Orglift var konkurs.

Finansavisen skriver at alt som står i artikkelen er ren faktainformasjon. Klager har heller ikke bestridt noen av disse opplysningene i sin klage. Avisen mener det «ville vært en unnlatelsessynd å publisere en artikkel om Flåtens arbeid for erstatningskrav mot Norwegian uten å nevne at Forbrukerrådet og NAF har advart mot hans virksomhet. Det er selvfølgelig helt legitimt å bruke Forbrukerrådet og NAF som åpne kilder. Det avvises brudd på 3.2.

Når det gjelder påstanden om brudd på VVP 4.14, mener avisen at det var «Norwegian som ble angrepet, hvorpå Finansavisen innhentet tilsvar fra Norwegian. Det var ingen beskyldninger mot Flåten, og langt mindre sterke beskyldninger. Det Flåten sikter til er rene bakgrunnsopplysninger om den som går til angrep på Norwegian – opplysninger som Flåten ikke har bestridt».

Til VVP 4.15 som omhandler mulighet til snarest mulig å komme til orde med tilsvar, skriver avisen: «Igjen må vi påpeke at det her er Flåten som har gått til angrep mot Norwegian, og at opplysningene om Flåten kun er faktabasert bakgrunnsinformasjon. Flåten har ikke ytret ønske om å komme med kommentar. I forbindelse med PFU-klagen har han også avvist å kommentere saken selv om han har fått tilbud om dette.»

Avisen mener klager misforstår enkelte punkter i VVP, som 4.3, som handler om manglende respekt for menneskers egenart og identitet. «Dette må også være en fullstendig misforståelse fra Flåtens side. Ikke på noen måte har Finansavisen omtalt Flåtens privatliv eller private forhold.»

  

Klager opplever det som skuffende at ikke avisen tar noen form for selvkritikk: «Jeg er selvsagt fullstendig klar over at jeg har selskap som er gått konkurs og at Forbrukerrådet og NAF har kritisert arbeidet mitt.»

Klager viser imidlertid til utviklingen i den tidligere omtalte forlikssaken: «Forbrukerrådet og NAF tok feil, da de aktuelle bileierne så sent som 15. februar i år ble tilbudt i snitt 20.000 kroner per bil fra VW-konsernet, selv om bileiernes advokat avslo dette og forlanger mer (https://www.patreon.com/posts/34101409). Jeg mener også det ville være rett å nevne at mye av arbeidet mitt har ført frem, som eksempelvis sakene mot DNB, Tesla og Nordic Securities, der kundene til sammen har fått tilbake rundt en halv milliard kroner.»

Klager mener artikkelen er ensidig og knapp, og at det ikke er Norwegian som skal forsvare seg. «Gjennom emisjonen påførte de aksjonærene et samlet tap på over 818 millioner kroner. At de kommenterer at rabatten er helt normal, betyr ikke at emisjonen ble gjennomført i tråd med loven. Oslo Børs har tidligere skrevet om denne uheldige praksisen, der rettede emisjoner misbrukes i strid med hva som var ment og hva som er rett (https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Retningslinjer-for-likebehandling)».

Klager skriver at han opplever at Finansavisen ikke kommer ham i møte, og han opplever en «avmakt i forhold til Finansavisen og deres bøllete fremferd».

 

Finansavisen har ikke ytterligere kommentarer bortsett fra: «Dag Rune Flaaten anfører nå at artikkelen var kort. Det er en meningsløs innvending. Artikkelen ble publisert fra vår «livedesk» som publiserer korte artikler basert på det aktuelle nyhetsbildet. Artikkelen inneholdt ingen kritikk av Flaaten, kun bakgrunnsinformasjon. Det er galt at Finansavisen ikke har ønsket å komme Flaaten i møte. Vi har gitt ham tilbud om å fylle ut bakgrunnsbildet. Dette har han avslått. Artikkelen var korrekt, og det er selvfølgelig ingen grunn til at Finansavisen da skal gjøre andre tiltak.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Finansavisen publiserte en nyhetsartikkel med tittelen «Omstridt klagehjelper vil gi aksjonærer Norwegian-erstatning». I artikkelen ble det gitt informasjon om tidligere forhold klagerhjelperen hadde vært involvert i, blant annet at både NAF og Forbrukerrådet flere ganger hadde advart mot å bruke vedkommende selskap. Det ble også opplyst om en dom.

Klager er den omtalte klagerhjelperen. Han reagerer på at han ikke ble kontaktet og fikk uttale seg i artikkelen. Klager mener avisen har brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP), blant annet 4.14 og 3.2 når det gjelder kildebredde (ensidig presentasjon) og utelatelse av opplysninger som kunne tale til hans fordel. Klager mener avisen har fremstilt ham og hans selskap svært negativt.

Finansavisen skriver at alt som står i artikkelen er korrekt, noe som heller ikke er bestridt. Avisen mener det ville vært en unnlatelsessynd å publisere en artikkel om klagers arbeid for erstatningskrav mot Norwegian uten å nevne at Forbrukerrådet og NAF har advart mot hans virksomhet. Avisen refererte samtidig til klagers syn på kritikken. Det var ingen beskyldninger mot klager i artikkelen, og langt mindre sterke beskyldninger, skriver avisen. Finansavisen har i etterkant gitt klager tilbud om å fylle ut bakgrunnsbildet. Dette har han avslått.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at pressen ikke er presseetisk forpliktet til å inkludere alle forhold i enhver omtale av en sak. Ofte vil det være nødvendig å prioritere hvilke opplysninger man mener er relevante utfra den vinklingen som er valgt.

Avgjørende for den presseetiske vurderingen er at omtalen er korrekt, og at utelatelsene ikke er av en slik grad at de bryter med VVP 3.2, om bredde og relevans i kildevalg. Slik utvalget ser det, inneholder ikke den påklagede artikkelen feil eller mangler som tilsier at VVP 3.2 er brutt.

Utvalget forstår at klager opplever omtalen negativ, da faktaopplysningene både alene, og samlet sett, innebærer en kritikk av ham og hans selskap. Likevel mener utvalget at dette ikke utløser klagers imøtegåelsesrett (VVP 4.14). Dette er nøktern referering av tidligere omtalte forhold, og også klagers syn på kritikken er referert. Slik utvalget ser det, må klager akseptere at dette omtales.

Utvalget merker seg også at klager har fått tilbud om å kommentere saken i ettertid, men at han har takket nei.

Finansavisen har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 23. juni 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Anne Weider Aasen,
Nina Fjeldheim, Kristin Taraldsrud Hoff, Sylo Taraku