SOM 2007-10-19: Plikt til å behandle på nytt ved utsatt offentlighet

Et forvaltningsorgan har plikt til å vurdere innsynskravet på nytt når grunnlaget for utsatt offentlighet er borte. Dette fastslår Sivilombudsmannen i en klage mot Nærings- og handelsdepartementet. Utsatt offentlighet etter den gamle offentlighetslovens § 4 ( tilsvarer ny offentleglov § 5) må regnes som en foreløpig behandling av innsynskravet som må følges opp. Departementet skulle på eget initiativ ha gitt innsyn da rapporten var lagt fram for Stortinget ettersom sperrefristen med dette ble opphevet.

Les hele avgjørelsen her .

Les mer om uttalelsen på nyhetsarkivet.