FM 2003-06-27: Meroffentlighet for interne eiendomskattedokumenter

Farsunds Avis klaget over at Takstnemnda for eiendomskatt i Farsund kommune ikke ville gi innsyn i et dokument med liste over 20 firmaer som var aktuelle for beskatning. Takstnemndas leder mente at dokumentet var et dokument til intern saksforberedelse etter § 5 første ledd.

Fylkesmannen ga takstnemnda medhold i at dokumentet kunne unntas etter loven, men påpekte at nemnda ikke hadde vurdert meroffentlighet etter lovens § 2 slik loven påbyr. Fylkesmannen kom til at det ikke var tungtveiende forhold som tilsa at dokumentet burde unntas, ettersom innsyn ikke ville begrense nemndas interne diskusjon på fritt grunnlag. Fylkesmannen konkluderte med at nemnda måtte offentliggjøre dokumentet.

Fylkesmannens avgjørelse finner du som pdf-fil her.