SOM 1996-00-00: Rådmanns fratredelsesavtale offentlig

Sandefjord Blad ble nektet innsyn i en fratredelsesavtale som Andebu kommune inngikk med sin fratrådte rådmann. Fylkesmannen i Vestfold opprettholdt unntaket fra offentlighet, med hjemmel i offentlighetsloven § 6 første ledd nr 2 a.

Sandefjords Blad ba Stortingets ombudsmann for forvaltningen se på saken, og det førte til at fylkesmannen omgjorde sitt vedtak.

Du kan lese ombudsmannens rapport her.