Saker arkiv: 2006

2006

desember

Sak 162/06

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Sigurd J.Klomsæt mot Dagbladet

Sak 205/06

Ikke brudd på god presseskikk

Kongsvinger kommune, v. varaordfører Steinar Amundsen og ass. rådmann Karin Trosdahl mot Glåmdalen

Sak 204/06

Ikke brudd på god presseskikk

Husbyggeren, v. ansv. red. Ove Elnan mot Vi i villa

Sak 203/06

Ikke brudd på god presseskikk

Per Abildgaard (m. flere) mot Verdens Gang

Sak 195/06

Ikke brudd på god presseskikk

Ludvig Nikolaisen mot Radio R35

Sak 194/06

Ikke brudd på god presseskikk

Marion Bock mot Finnmark Dagblad

Sak 188/06

Kritikk

NN mot Laagendalsposten

Sak 186/06

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot TV 2

Sak 175/06

Ikke brudd på god presseskikk

Sylvia Talmo på vegne av Marius Talmo mot Telemarksavisa

Sak 208/06

Brudd på god presseskikk

Gullknapp Pharma AS, v. Jan Trygve Alvseike mot TV 2