Saker arkiv: 2006

2006

august

Sak 067/06

Brudd på god presseskikk

Finn Bergstrøm mot Eidsvoll Ullensaker Blad

Sak 126/06

Ikke brudd på god presseskikk

Prostituertes interesseorganisasjon i Norge (PION) v. adm. ansvarlig Astrid Renland mot Verdens Gang

Sak 120/06

Brudd på god presseskikk

Namdalsavisa v. sjefred. Svein H. Karlsen mot Ytringen

Sak 115/06

Ikke brudd på god presseskikk

Den norske Buchenwald forening v. formann Elling Kvamme mot Dagbladet

Sak 105/06

Brudd på god presseskikk

NN og XN mot VestNytt

Sak 104/06

Ikke brudd på god presseskikk

Sandbekken ungdomsskole v. sosiallærer Heidi F. Isaksen og lærer Gina Aasletten mot Romerikes Blad

Sak 100/06

Ikke brudd på god presseskikk

Eirin og Marte Olafsen mot Norge IDAG

Sak 097/06

Brudd på god presseskikk

Janicke Yttervik mot Agderposten

Sak 096/06

Ikke brudd på god presseskikk

Lise Haukaas Hovde mot NRK

Sak 093/06

Ikke brudd på god presseskikk

Plan Norge, v. generalsekretær Sandro Parmeggiani mot Aftenposten

Sak 083/06

Brudd på god presseskikk

Adv. Knut O. Eldhuset (p.v.a. klient) mot NRK

Sak 080/06

Brudd på god presseskikk

NN og XN mot NRK

Sak 063/06

Brudd på god presseskikk

NN mot Romsdals Budstikke

Sak 011/06

Ikke brudd på god presseskikk

AS Selvaagbygg, v. Ingrid Dahl Hovland mot Aftenposten

Sak 133/06

Brudd på god presseskikk

Susanne Nyquist mot Østlandets Blad