Saker arkiv: 2006

2006

november

Sak 121/06

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. John Chr. Elden p.v.a. Ellen Kathrine Lie mot Memo

Sak 147/06

Ikke brudd på god presseskikk

Sak 147/06

Sak 164/06

Brudd på god presseskikk

NN mot Kvinner og klær (KK)

Sak 168/06

Brudd på god presseskikk

Telemark Lystbåtformidling v. Per Øistein Jacobsen mot Telemarksavisa

Sak 169/06

Ikke brudd på god presseskikk

Folkeuniversitetet Oslo (FUO) v. rektor Tove Kjerstin Eriksen mot Aftenposten

Sak 179/06

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Oppland Arbeiderblad

Sak 181/06

Brudd på god presseskikk

Adv. John Christian Elden (p.v.a. Olav Thon) mot Nettavisen

Sak 183/06

Brudd på god presseskikk

Støttesenter for fornærmede i straffesaker, v. prosjektleder Hanne Haugen mot Adresseavisen