Saker arkiv: 2006

2006

oktober

Sak 161/06

Ikke brudd på god presseskikk

Erlend Moen mot TV 2

Sak 108/06

Brudd på god presseskikk

Advokat Ole Tom Røed (p.v.a. klienter) mot Jarlsberg

Sak 125/06

Brudd på god presseskikk

Sentrum Pensjonat v. Vigleik Sandøy mot Dagbladet

Sak 136/06

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Gunhild Lærum p.v.a. klienter mot TV 2

Sak 137/06

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Gunhild Lærum p.v.a. klienter mot Verdens Gang

Sak 142/06

Brudd på god presseskikk

Initiativretten mot ELLE

Sak 149/06

Ikke brudd på god presseskikk

Ambassadør Miryam Shomrat mot Dagbladet

Sak 156/06

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Kjell Steinsbø (p.v.a. klient) mot Utrop

Sak 157/06

Ikke brudd på god presseskikk

Molde kommune, v. rådmann Hilmar Windstad mot Romsdals Budstikke

Sak 160/06

Ikke brudd på god presseskikk

Tor Anders Petterøe mot Fredriksstad Blad

Sak 163/06

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Bergens Tidende

Sak 166/07

Brudd på god presseskikk

Dagbladet v. nyhetsred. Peter Raaum mot Norsk Telegrambyrå (NTB)

Sak 150/06

Ikke brudd på god presseskikk

Rolf Tidemann mot Brønnøysunds Avis

Sak 117/06

Brudd på god presseskikk

Advokat Johnny Veum (p.v.a. Kristin Kirkemo) Andenæs Aaløkken VeumAvokatfirma DA mot Dagbladet

Sak 118/06

Brudd på god presseskikk

Carl Otto Løvenskiold mot Dagbladet

Sak 128/06

Brudd på god presseskikk

NN mot Aftenposten

Sak 135/06

Ikke brudd på god presseskikk

Odd Kalsnes mot Varingen

Sak 138/06

Ikke brudd på god presseskikk

Oslo Alpine Sportsklubb og Siri Brott, v. Inge Klippenvåg mot TV 2

Sak 143/06

Ikke brudd på god presseskikk

VisitOSLO as, v. adm. dir. Tor Sannerud mot Dagsavisen

Sak 144/06

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Budstikka

Sak 148/06

Ikke brudd på god presseskikk

Bergen Kirkelige Fellesråd v. kirkegårdssjef May Kristin Røen mot Åsane Tidende