Advokat Gunhild Lærum p.v.a. klienter mot TV 2

PFU-sak 136/06


SAMMENDRAG:

TV 2 Nettavisen brakte torsdag 8. juni 2006 en nyhetsartikkel i forbindelse med en dopingsak i Lillestrøm Sportsklubb. Tittelen lød «Dopsak henlagt – kan bli utestengt».

Ingressen:
«Lillestrøms (NN) blir ikke straffeforfulgt etter at et brev med dopingpreparater ble stoppet i tollen. Men han kan bli utestengt.
Videre i teksten:
«Torsdag avslørte Adresseavisen at en profilert tippeligaspiller fra en av klubbene på Østlandet etterforskes for forsøk på smugling av ulovlige prestasjonsfremmede midler.
Nå bekrefter Lillestrøm-manager Jan Åge Fjørtoft at det er snakk om en Lillestrøm-spiller. Han vil ikke kommentere hvilken spiller det gjelder, men TV 2 Nettavisen vet at det dreier seg om (NN).
Ifølge Fjørtoft får saken ingen videre konsekvenser for spilleren.
– Saken er henlagt. Nå er vi opptatt av å beskytte spilleren, sier Fjørtoft til TV 2.»

KLAGEN:

Klager er Lillestrøm Sportsklubb og den navngitte spilleren, gjennom advokat. I klagebrevet heter det:

«I pressekonferanse 7. juni presenterte manager Jan Åge Fjørtoft at spilleren ikke skulle navngis og refererte til redaktøransvaret for så vidt angikk dette. Allikevel navnga både TV 2 Nettavisen og VG Nett spilleren i sin fulle bredde samme dag. (NN) og klubben reagerer sterkt på dette da han nå til stadighet blir konfrontert med overskriftene både i hjemlandet (navnet på hjemlandet) og her i Norge.»

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 Nettavisen avviser klagen. I sitt tilsvar anfører redaksjonen blant annet følgende:

«Saken gjelder en profilert fotballspiller på et av landets mest omtalte lag, som hadde vært under etterforskning for ulovlig innføring av prestasjonsfremmende midler. Selv om saken – etter det som opplyses – trolig vil bli henlagt fra politiets side, kan den fortsatt tas til behandling i idrettens egne organer.»

TV 2 Nettavisen anser at saken har betydelig offentlig interesse, og det er en nær sammenheng mellom spillerens samfunnsrolle og forholdene som omtales. I tillegg anføres det at omtalen og identifiseringen skjedde på et tidspunkt da fakta må antas å være avklart.

Partene har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder navngiving av en fotballspiller på Lillestrøms A-lag i forbindelse med at en politietterforskning av ham for innføring av dopingpreparater, var henlagt, men at saken kunne få sitt etterspill i idrettens organer. Klagerne, klubben og spilleren, mener TV 2 Nettavisen brøt god presseskikk da man valgte å trosse manager Jan Åge Fjørtofts pålegg om ikke å offentliggjøre spillerens navn.

TV 2 Nettavisen avviser klagen og anfører at det dreier seg om en profilert fotballspiller på ett av landets mest omtalte lag. Redaksjonen mener saken har betydelig offentlig interesse, og at det er en nær sammenheng mellom spillerens samfunnsrolle og forholdene som omtales.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 1.2, som omhandler pressens rett til å omtale det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.

I det påklagede tilfellet vil utvalget legge avgjørende vekt på at TV 2 Nettavisens framstilling av saken er nøktern og at den klargjør det omtalte forholdets status. Sett i lys av den omtalte spillerens rolle som aktør på et av landets mest profilerte klubblag, og idrettens eget fokus på dopingproblemene, mener utvalget det var akseptabelt å navngi ham.

Utvalget vil også peke på at redaksjonen på den måten unngikk å sette et uberettiget fokus på andre spillere på laget.

TV 2 Nettavisen har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 24. oktober 2006
Hilde Haugsgjerd,
Sigrun Slapgard, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller