Saker arkiv: 1996

1996

oktober

Sak 96-090

Brudd på god presseskikk

Initiativretten v. NPs generalsekretær mot Radio 1 Trondheim

Sak 96-107

Brudd på god presseskikk

Don Radoli mot Verdens Gang

Sak 96-111

Brudd på god presseskikk

Don Radoli mot Dagbladet

Sak 96-120

Ikke brudd på god presseskikk

Enid Schmidt Halvorsen mot Dagbladet

Sak 96-122

Brudd på god presseskikk

Adv.flm. Øyvind Johnsen pva. klient mot Allers

Sak 96-127

Ikke brudd på god presseskikk

Sunnmøre Politikammer, v. kst. politimester Arnstein Nilssen mot Nytt i Uka