Saker arkiv: 1996

1996

september

Sak 96-086

Brudd på god presseskikk

Einar Haukland mot Nordlys

Sak 96-100

Brudd på god presseskikk

Anne-Mari Sæther mot Driva

Sak 96-105

Brudd på god presseskikk

Sykehusprest Jens Boge mot Tromsø

Sak 96-112

Brudd på god presseskikk

Sølvi og Erik Venheim mot Rjukan Arbeiderblad

Sak 96-113

Brudd på god presseskikk

Adv. Antoni Abrahamsen p.v.a. klient mot Farsunds Avis

Sak 96-076

Ikke brudd på god presseskikk

Anne Grethe Uthus Hauge mot Hallingdølen