Saksliste til PFUs møte 27.10

Tirsdag 27. oktober er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Sakslista teller 19 saker denne gangen.

Sak 129/15 – Adv Erik Bryn Tvedt pva klient mot Dagbladet
Sak 153/15 – NN mot  Altaposten
Sak 177/15-  NN mot Finnmark Dagblad
Sak 178/15 – NN mot Nordlys
Sak 184/15 – Amund Peder Teigmo mot Ságat
Sak 185/15 – Helse Nord RHF mot iTromsø
Sak 190/15 – Clean Energy Invest AS mot Aftenposten
Sak 210/15 – Sandy Lunøe mot Avisa Nordland
Sak 218/15 – Adv. Notøy pva av Kvalsvik mot NRK
Sak 219/15 – Adv. Notøy pva av Kvalsvik mot Vigga
Sak 220/15 – Adv. Notøy pva av Kvalsvik mot Gudbrandsdølen Dagningen (GD)
Sak 236/15 – Hallgeir Lied mot Verdens Gang
Sak 241/15 – Håkon Lunde mot Unikum
Sak 242/15 – Erik Iversen mot Verdens Gang
Sak 244/15 – NN og XX mot Romerikes Blad
Sak 245/15 – Erik Iversen mot TV 2
Sak 248/15 – Adv. Kai Mardon Fiskå pva klient mot Stavanger Aftenblad
Sak 252/15 – NN og XX mot Aftenposten
Sak 266/15 – Stine Sønju mot Eikernytt.no

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om: Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på et «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område).
Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av tre av sakene direkte via sine nettsider.

Sak 236/15 – Hallgeir Lied – VG
Sak 242/15 – Erik Iversen – VG
Sak 245/15 – Erik Iversen – TV 2
Sak 185/15 – Helse Nord RHF –  iTromsø

Tirsdagens møte starter kl.9.30, og sendingen starter samtidig.