PFU-møte 28. november

Tirsdag 28. november møtes Pressens Faglige Utvalg (PFU) til nytt møte. Elleve saker skal ha full behandling.

Saker med forslag til uttalelse:

Sak 113/17 – Adv Knut Henning Larsen pva klient mot Lister
Sak 115/17 – Nesodden SV mot Akershus Amtstidende
Sak 134/17 – Adv Tore Roald Riedl pva klient mot Aftenposten
Sak 144/17 – NN mot Nettavisen
Sak 152/17 – Bodø Havn HF mot Dagens Næringsliv
Sak 156/17 – StayClassy AS mot Dinside
Sak 160/17 – Ålesund kommune mot Nytt i Uka
Sak 179/17 – Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) mot Morgenbladet
Sak 198/17 – Stefan Heggelund mot LO-aktuelt
Sak 213/17 – Widerøe AS mot NRK
Sak 220/17 – Tangen Consulting mot Budstikka

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider. Sakene som overføres er:

Sak 152/17 – Bodø Havn HF mot Dagens Næringsliv
Sak 156/17 – StayClassy AS mot Dinside
Sak 179/17 – Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) mot Morgenbladet
Sak 198/17 – Stefan Heggelund mot LO-aktuelt
Sak 213/17 – Widerøe AS mot NRK

Tirsdagens møte starter kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.