Fire brudd og to kritikk

TV 2, NRK, Varden, Bodø Nu, Dagbladet og Østlendingen ble felt av PFU.

Utvalget hadde elleve klagesaker til full behandling i sitt november-møte.
Slik endte behandlingen:

 1. 205/22 – Eirik Furuseth mot TV 2 BRUDD (VVP 2.2, 3.3, 3.9)
 2. 177/22 – Cecilie Fjellhøy mot TV 2IKKE BRUDD
 3. 131/22 – Grue kommune mot NRKBRUDD (VVP 3.2, 4.14)
 4. 178/22 – Jan Otto Bjørkum mot Sandefjords BladIKKE BRUDD
 5. 201/22 – Mohamad I. Fallaha mot Varden – ­BRUDD (3.2, 4.1)
 6. 199/22 – Ellen Vie mot Trønder-AvisaIKKE BRUDD
 7. 192/22 – Stein Almar Larsen mot Bodø NuBRUDD (3.2, 4.14)
 8. 175/22 – Nils-Erik Haagenrud mot DagbladetKRITIKK (3.2)
 9. 180/22 – Tomas Rønningen mot ØstlendingenKRITIKK (3.3)
 10. 135/22 – Pär Jonas Skogstroll mot JournalistenIKKE BRUDD
 11. 189/22 – Barber Blix mot GlåmdalenIKKE BRUDD

PFUs behandling av sakene ble streamet, og opptak av diskusjonene kan du se her:

Andre saker

I møtet ble også elleve klagesaker som har vært gjenstand for forenklet behandling  vurdert. I disse sakene hadde sekretariatet skrevet en innstilling som konkluderte med «ikke brudd på god presseskikk» uten at det var gjennomført tilsvarsrunde mellom partene. PFU vedtok alle innstillingene.

Neste og siste møte i 2022 er tirsdag 20. desember.