Fem redaksjoner felt

PFU konkluderte med brudd i klager mot Østlands-Posten, Oppland Arbeiderblad, Østlendingen, TV 2 og NRK.

Det var totalt tolv klagesaker oppe til full behandling i PFUs første møte etter sommeren.

Slik konkluderte PFU i de åtte sakene som ble behandlet i åpent møte:

– 040/23 – Viggo Ekeberg Amundsen mot E24IKKE BRUDD
– 074/23 – Easylend mot KapitalIKKE BRUDD
– 085/23 – Joel Berger Stølen mot PolitiforumIKKE BRUDD
– 089/23 – Elisabeth Johnsen mot iFinnmarkIKKE BRUDD
– 098/23 – Cato Nordahl mot Østlands-PostenBRUDD (4.14)
– 100/23 – Heimstaden Bostad AB mot FinansavisenIKKE BRUDD (dissens)
– 108/23 – Tore Rasmussen mot Filter NyheterIKKE BRUDD
– 116/23 – Avinor mot Oppland Arbeiderblad – BRUDD (3.2)

I tillegg behandlet PFU fire saker i lukket møte:

– 090A/23 – Adv. Per M. Borg pva klient mot Østlendingen – BRUDD (3.2)
– 007/23 – Rune Fardal mot Verdens Gang – IKKE BRUDD
– 093/23 – Adv. Erlend H. Nilsen pva klient mot TV 2 – BRUDD (4.7)
– 306C/22 – PION mot NRK – BRUDD (4.1, 4.7)

Opptak av den åpne behandlingen: 

Andre saker

PFU behandlet også femten klagesaker som har vært gjenstand for forenklet behandling, der sekretariatet hadde innstilt på «ikke brudd» uten at det var gjennomført tilsvarsrunde mellom partene. PFU vedtok innstillingen i alle disse klagesakene.

Neste møte i PFU er onsdag 27. september.