Alle felt i PFU

PFU konkluderte med brudd i alle klagesakene som var oppe til full behandling. I to tilfeller var det imidlertid dissens i utvalget.  

Slik konkluderte PFU:

  1. 028/23 – Jehovas Vitner mot Fædrelandsvennen – BRUDD (3.2, 4.14)
  2. 010/23 – Fiskeridirektoratet mot Kystmagasinet – BRUDD (4.14)
  3. 013/23 – Kindred Group mot Nettavisen – BRUDD (2.6)
  4. 015/23 – Benjamin Bjørnsen Anda mot NRK – BRUDD (3.2, dissens)
  5. 017/23 – Willy Busch mot Subjekt – BRUDD (4.1, 3.2)
  6. 023/23 – Dyrebeskyttelsen Norge mot Oppland Arbeiderblad – BRUDD (4.13, 4.14)
  7. 025/23 – Legatum Publishing mot NRK – BRUDD (4.14, dissens)
  8. 251/22 – Voksen skole mot Vårt Oslo – BRUDD (4.8, 4.14)
  9. 019/23 – NN mot Nidaros – BRUDD (4.8)

Åpen behandling
Behandlingen av sak 1-7 ble behandlet i åpent møte og streamet.
Opptak kan ses her:

Andre saker
I møtet behandlet PFU også tre klagesaker som har vært gjenstand for forenklet behandling, der sekretariatet hadde innstilt på «ikke brudd på god presseskikk» uten at det var gjennomført tilsvarsrunde mellom partene. PFU vedtok innstillingen i alle sakene.

Neste møte i PFU er onsdag 31. mai.