Saker arkiv: 2013

2013

september

Sak 162/13

Ikke brudd på god presseskikk

Antirasistisk Senter v. leder Rune Berglund Steen og Det Mosaiske Trossamfund ved forstander Ervin K mot Dagbladet

Sak 201/13

Ikke brudd på god presseskikk

Merete Rosvold mot Flakstadnytt.no

Sak 197/13

Ikke brudd på god presseskikk

Theodor W. Holmsen mot Gudbrandsdølen Dagningen

Sak 194/13

Kritikk

Styremedlem Sten Are Henriksen p.v.a. styret i Dalsliene borettslag mot Eidsvoll Ullensaker Blad

Sak 174/13

Ikke brudd på god presseskikk

Initiativretten mot Hegnar Online (nett)

Sak 171/1317

Ikke brudd på god presseskikk

Harald Hodnemyr mot Fædrelandsvennen

Sak 167/13

Ikke brudd på god presseskikk

Arbeidsplasstillitsvalgt Kai Olsen ved Sandfallet ungdomsskole mot Utdanning (fagblad)

Sak 164/13

Brudd på god presseskikk

Lillehammer kommune v/barnevernleder Inger Jevne mot Lillehammer Byavis

Sak 153/13

Ikke brudd på god presseskikk

Den Internasjonale kristne ambassade Jerusalem (ICEJ) Norge mot NRK

Sak 119/13

Ikke brudd på god presseskikk

Søren Eriksen mot Budstikka

Sak 202/13

Ikke brudd på god presseskikk

Torill Klinker mot Bergens Tidende