Saker arkiv: 2013

2013

juni

Sak 071/13

Ikke brudd på god presseskikk

Bergljot Østring og Bjørn Kristian Østring mot Vi Menn

Sak 083/13

Ikke brudd på god presseskikk

Aage Pedersen AS ved Thor Aage Pedersen mot NRK

Sak 090/13

Brudd på god presseskikk

Olav Torheim mot Næravisa

Sak 091/13

Brudd på god presseskikk

Det kongelige hoff v. hoffsjef Åge Bernhard Grutle mot Se og Hør

Sak 096/13

Brudd på god presseskikk

Ulf A. Seljelid mot Adresseavisen

Sak 097/13

Ikke brudd på god presseskikk

Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) mot Finnmark Dagblad

Sak 132/13

Brudd på god presseskikk

Nord-Aurdal kommuner v. rådmann Omar Dajani mot Valdres

Sak 032/13

Ikke brudd på god presseskikk

Surrogatiforeningen ved Kari Lise Svaleng mot Verdens Gang