Saker arkiv: 2013

2013

april

Sak 080/13

Brudd på god presseskikk

Aldersund skole, ved rektor og øvrige lærere mot Helgelands Blad

Sak 059/13

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Tone Norderval p.v.a. klienter mot Gudbrandsdølen Dagningen

Sak 039/13

Kritikk

Adv. Espen Rønning p.v.a. Kvalsund kommune mot NRK

Sak 037/13

Brudd på god presseskikk

Anne?Marie Sæther Holland mot Telen

Sak 036/13

Brudd på god presseskikk

Anne?Marie Sæther Holland mot Telemarksavisa

Sak 035/13

Brudd på god presseskikk

Anne?Marie Sæther Holland mot Varden

Sak 034/13

Ikke brudd på god presseskikk

Halvor Syvertsen m.fl. mot Laagendalsposten

Sak 029/13

Brudd på god presseskikk

Sentrumsadvokaten ved bistandsadvokatene Meyer, Nilssen og Hamre p.v.a. klienter mot NRK

Sak 028/13

Brudd på god presseskikk

Fjordkraft v. kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland mot Telen

Sak 024/13

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Verdens Gang

Sak 006/13

Brudd på god presseskikk

Are-Martin Sandvik mot Stavanger Aftenblad

Sak 329/12

Brudd på god presseskikk

Entra Eiendom AS, v. kst. dir. for kommunikasjon og samfunnskontakt mot NRK

Sak 267AB/12

Brudd på god presseskikk

Klager A: Adv. Hege Salomon p.v.a. klient. Klager B: XX mot Rogalands Avis

Sak 001/13

Ikke brudd på god presseskikk

Jann Atle Jensen mot Askøyværingen