Lillehammer kommune v/barnevernleder Inger Jevne mot Lillehammer Byavis

PFU-sak 164/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et leserinnlegg i Lillehammer Byavis som omhandlet en barnevernsak der leserskribenten uttrykte støtte til mor. Både mor og datter var navngitt. Det fremgikk av innlegget at det samme ble lest opp i forbindelse med en demonstrasjon på Lillehammer noen dager tidligere.

Klager er Lillehammer kommune ved barnevernleder. Det reageres på identifiseringen av mor og datter. Det vises spesielt til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Videre reageres det også på at det rettes alvorlige beskyldinger mot barnevernet.

Lillehammer Byavis beklager at mor og datter ble navngitt. Utover det viser avisen til at innlegget var signert med fullt navn, og at det tydelig fremkom at innlegget var likelydende med en appell lest opp i full offentlighet.

Pressens Faglige Utvalg har mange ganger uttalt at det skal være stor takhøyde for kommentarer og debattinnlegg, likevel må mediene forsikre seg om at det innholdet man velger å publisere er i tråd med Vær Varsom-plakaten.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det blant annet heter: «Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.» Utvalget viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, om å være varsom med navn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.

Etter utvalgets mening brøt Lillehammer Byavis god presseskikk da den valgte å publisere det påklagede innlegget. Det vises til identifiseringen av de involverte. At det samme innlegget hadde blitt muntlig fremført under en offentlig demonstrasjon, fritar ikke avisen fra det presseetiske ansvaret. Utvalget minner om at det nettopp er de presseetiske normene som skiller redaktørstyrte medier fra alt annet stoff som publiseres og/eller uttales i det offentlige rom.

Lillehammer Byavis har brutt god presseskikk.

Oslo, 24.september 2013

Hilde Haugsgjerd
Alf Bjarne Johnsen, Håkon Borud, Martin Riber Sparre
Hadi Strømmen Lile, Georg Apenes, Henrik Syse