Seks lokalaviser felt av PFU

I klager mot iFinnmark, Bodø Nu, Indre Akershus Blad, Rakkestad Avis, Vårt Oslo og Trønder-Avisa, fant PFU at det var begått presseetiske overtramp. I to av disse klagesakene mente utvalget at håndteringen var kritikkverdig, mens det i de øvrige fellelsene ble konkludert med rene brudd på god presseskikk.

I årets andre PFU-møte var det klager mot 13 ulike redaksjoner som lå klare til vurdering etter at det har vært gjennomført full tilsvarsrunde mellom partene.

Flere av klagene handlet om en gjenganger i PFU-sammenheng: retten til samtidig imøtegåelse, Vær Varsom-plakatens  4.14. I én av disse sakene endte det med dissens da utvalget ikke klarte å samle seg om én felles konklusjon.  Tre av utvalgets medlemmer konkluderte med ikke brudd, mens flertallet landet på brudd.

Et punkt som er noe sjeldnere diskutert i PFU er VVP 4.8, som gjelder omtale av barn. I hele tre klagesaker var dette oppe til diskusjon. I én av disse, en klage mot Rakkestad Avis, landet PFU på fellelse.

Her følger en kort oversikt over PFUs konklusjoner:

Åpne saker (streamet – se opptak her)
225/21 – Anne Maret Sara mot iFinnmarkBRUDD (4.14)
226/21 – Anne Maret Sara mot NRKIKKE BRUDD
223/21 – Pierre Arnaud mot HordalandIKKE BRUDD
235/21 – Wave Propulsion AS mot Bømlo-nyttIKKE BRUDD
246/21 – Bodø pensjonskasse mot Bodø NuBRUDD (3.2, 4.4, 4.14)
253-254/21* – North West Property AS mot BT og E24IKKE BRUDD
265/21 – Lasse Christensen mot Indre Akershus BladBRUDD (4.14)
271/21 – Camilla Bakke mot Rakkestad AvisKRITIKK (4.8)
001/22 – SIAN mot Vårt OsloBRUDD (4.14) (dissens)
013/22 – Marit Snerting mot Trønder-AvisaKRITIKK (3.9) 
(*Klagen mot BT og E24 ble behandlet som én sak med en felles uttalelse, ettersom det handlet om en sampublisering, klagen rettet seg mot begge medier og mediene avga felles tilsvar.)

Lukkede saker:
260/21 – NN mot Drammens Tidende – IKKE BRUDD
266/21 – NN mot Moss Avis – IKKE BRUDD

Her er opptaket fra hele møtet.

PFUs uttalelser publiseres i PFU-basen  når disse er renskrevet og formidlet partene.

Andre saker:
Utover klagene som har gjennomgått full behandling, vurderte PFU også tolv klagesaker som er behandlet forenklet. I alle disse sakene ble sekretariatets innstilling om at mediene ikke har brutt god presseskikk vedtatt.

Neste møte i PFU er onsdag 30. mars.