Anne Maret Sara mot NRK

PFU-sak 226/21


SAMMENDRAG:

NRK Sápmi publiserte søndag 26. september 2021 en nyhetsartikkel med tittelen:

«Hunden Kiira ble bortført og skutt på tur, eieren er i sorg»

I artikkelen stod det:

«– Det er vanskelig å beskrive det som har skjedd. Det var helt forferdelig, sier Forsblom til NRK lørdag kveld.
Han og den finske støveren Kiira var ute på harejakt ved Jotka, et populært jaktområde i Finnmark, noen mil utenfor Alta.
De hadde vært ute fra tidlig morgen og hunden hadde ved flere anledninger fått los på harer. Hunden var flere kilometer unna Forsblom ifølge GPS-senderen. Da hunden stoppet opp over en lengre periode, 50 minutter ut i jakta, skjønte Forsblom at noe var galt.
Han skrudde på lydoverføring fra peileren. Da startet dramatikken.»

Videre stod det:

«Forsblom begynte først å lete etter spor alene i nærheten. Etter hvert kom flere venner og bekjente til for å hjelpe til med letingen.
Utover dagen ble først GPS-senderen funnet. Den var skutt og ødelagt, ifølge Forsblom.
Deretter ble hunden funnet noen steinkast lenger unna GPS-senderen. Den var skutt og drept, hadde flere åpne sår på og lå under to store steiner, forsøkt bortgjemt, ifølge Forsblom.
(…)
NRK har vært i kontakt med en person som var tilstede under hendelsen. Vedkommende bekrefter at hunden ble dratt etter sekshjulingen, men at hunden på dette tidspunktet var død.
(…)
Vedkommende mener at hunden jaget reinflokken. Dette skal være et stort problem i området, mener reindriftsutøveren. Overfor NRK sier også vedkommende at det er grunnen til at de skjøt hunden.
– Vi måtte ta nødparagrafen i bruk, sier vitnet som NRK har snakket med.»

Artikkelen var illustrert med hundeeierens egne bilder.

Lenke til artikkelen:
https://www.nrk.no/sapmi/hunden-kiira-ble-bortfort-og-skutt-pa-tur_-eieren-er-i-sorg-1.15666393

 

KLAGEN:

Klager er en privatperson, som klager med samtykke fra den omtalte reineieren og det lokale reinbeitedistriktet.

Klager anfører følgende brudd på Vær Varsom-plakaten (VVP):
1.2 – om pressens oppgaver
3.2 – om opplysningskontroll og kildebredde
4.2 – om skille mellom fakta og kommentar
4.4 – om dekning i stoffet for titler, ingress og bilder
4.5 – om forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje
4.7 – om identifisering
4.14 – om samtidig imøtegåelse
4.15 – om tilsvarsrett

Klager skriver:
«Klagen gjelder ensidig dekning og framstilling av ‘Kiira saken’ der en ung reineier i tidlig 20-årene har skutt en hund som var stukket av/sluppet løs fra sin eier, og som jaget etter rein på lovlig høstbeite område i en kritisk tid der flokken er i brunst, og flere flokker passerer det aktuelle reinbeitedistriktet med stor fare for sammenblandinger. Pressen har opptrådt særdeles uansvarlig i forhold til fakta, kildekritikk og balansert presentasjon, noe som har ført til svært alvorlige følger der reineieren er forhåndsdømt som dyremishandler uten av saken er ferdig etterforsket. Som følge av dette har han blitt forfulgt i sosiale medier der han er indentifisert med bilde og navn etterfulgt av grov hets og trusler om vold, mishandling og drap. Dette forhåndsdømmende medieoppslaget og den uaktsomme delingen av den i redaksjoner på tvers av landet, har videre ført til en allmenn rettferdiggjørelse av selvjustis og trusler mot enkeltindivider, reineiere og samer som folkegruppe. Det har med andre ord blitt tilrettelagt for et meget usunt debattklima som gjennomsyres av rasisme og hatytringer ved siden av oppfordring til vold og drap. Dette jaget har ført til at reinbeitedistriktet som reindriftsutøveren tilhører, D23c og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), for å ivareta reindriftsutøverens sikkerhet, har måttet anmelde flere enkeltpersoner til politiet for trusler og hatytringer mot reineieren.»

Saken er omtalt i flere medier. Parallelt er en nyhetsartikkel og et direktesendt videoinnslag i iFinnmark klaget inn. Disse behandles i en egen klagesak.

Klager anfører brudd på VVP 1.2, om pressens ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, og skriver:
«Den innledende saken er skrevet av NRK Sápmi og har deretter florert i medier som NRK hovednettsode, NRK Finnmark, TV 2, VG, Altaposten og I Finnmark. Artikkelen har en særdeles sensasjonell karakter og bærer preg av mikrofon journalistikk der hundeeier i fritt ordelag får fargelegge saken rett etter hendelsen. Dette fører til at hans ensidige fremstilling, følelser og personlige meninger og holdninger, får danne offentlig oppfatning av saken. Saken ble delt i to dager før en balansert artikkel fra NRK Finnmark så dagens lys.»

Om VVP 3.2, skriver klager:
« Det er relevant å spørre seg om det er korrekt informasjon som fremstilles via brennende titler og som maner opp til lynsjestemning? Den beskyldte reineieren har fem dager etter hendelsen enda ikke fått avgitt forklaring og vært til avhør hos politiet ettersom det angivelig ikke har vært samiske ressurser i politiet. Hvordan kan pressen opptre så uansvarlig i forhold til fakta i saken, særlig med tanke på den særdeles ensidige fremstillingen?
Hundeeier og hundeeiers medspillere påstår at reineier har torturert hunden blant annet ved steining og sleping etter ATV – noe som ikke er dokumentert ved en obduksjonsrapport eller bekreftet fra politiets side. Likevel presenterer media denne påstanden som sannhet. Blant annet brukte NRK Sapmi ordet torturering som tittel i sine første artikler om denne saken. Også iFinnmark presenterer dyremishandling som sannhet i denne saken før politiet har sagt noe om det.»

Om VVP 4.2, skriver klager:
«Mediene har ikke sjekket og kan på ingen måte dokumentere opplysninger og påstander som hundeeier kommer med i saken, men presenterer de likevel som en sannhet. Når reindriften tar til motmæle, blir deres opplysninger presentert med eksempelvis ‘reindriften påstår at..’ og ‘reindriften mener at’, mens hundeeiers opplysninger blir presentert med store overskrifter og vinklinger som bærer preg av faktiske opplysninger (…)»

Om VVP 4.5, skriver klager:
«….Saken er under politietterforskning, og det er ikke bekreftet fra politiets side at hendelsen forløp seg slik hundeeier har presentert hendelsesforløpet. Blant annet påstanden om dyremishandling. Det kommer heller ikke frem noen plass i mediene at reindriftsutøverne ikke enda er avhørt om sin side av saken.»

Om VVP 4.7 skriver klager:
«… Mediene har ukritisk solgt saken med store overskrifter: anklager og forhåndsdømming om dyremishandling der hundeeier er hovedkilden. Dette har først til en svært opphauset stemning og en allmenn oppfattelse av skyld. Videre har hundeeier og /eller hans medspillere opprettet forfølgelsessak på sosiale medier der det er publisert bilde og navn av reineieren som har avlivet hunden og angivelig ha torturert den. Dette har ført til lynsje stemning.»

Om VVP 4.14, skriver klager:
« Den unge reindriftsutøveren har ikke selv kunnet uttale seg om saken til medier, da han fem dager etter hendelsen enda ikke har fått forklart seg for politiet(…)»

Klager anfører også brudd på VVP 4.15, og skriver: «Det er en veldig saklig grunn til at reineiere ikke har kunnet svare medier, at de ikke har fått gjennomført avhør fem dager etter hendelsen pga manglende samisk kompetanse hos politiet.»

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:
Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført frem.

 

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser brudd på god presseskikk, og skriver innledningsvis:
«Både hundeeieren og en av de som var til stede da hunden ble skutt uttaler seg i artikkelen. Dagen etter, 27. september, publiserte NRK en oppfølgingsartikkel som handlet om sterke reaksjoner på sosiale medier, med hets og trusler både mot de som var involvert i hendelsen og mot reineiere og samer generelt. I denne artikkelen var det også intervjuer med flere kilder som representerte reineiere, jegere og Finnmarkseiendommen.»

Om klagen på VVP 1.2 og 3.2, skriver NRK:
«Vi er ikke enige i at NRKs artikkel bærer preg av noen ensidig framstilling, der hundeeierens versjon og oppfatning av det som skjedde blir stående uimotsagt. Artikkelen begynner med hans beskrivelse av det som skjedde og sorgreaksjonen over å ha mistet hunden sin. Den andre hovedkilden i saken er en av reindriverne som var til stede da hunden ble skutt, og som forteller sin versjon av det som skjedde.
Begge kildene gis god plass til å fortelle sin versjon av hendelsen. NRKs artikkel konkluderer ikke med hva som har skjedd, men de to kildene har en ganske sammenfallende historie. Det er ingen uenighet om at hunden ble skutt og drept, og det er også enighet om at hunden ble slept i tau etter et ATV-kjøretøy – selv om det er uklart om dette skjedde før eller etter at hunden ble skutt.
Det framgår også at saken er anmeldt til politiet, som bekrefter at de vil opprette sak og etterforskning. Personen som driver med reindrift forklarer at de måtte ta nødparagrafen i bruk og skyte hunden fordi den jaget reinflokken, mens hundeeieren sier at hunden aldri tidligere har gjort utfall mot rein eller andre større hjortedyr.
På denne måten blir saken belyst på en bredest mulig måte med to hovedkilder som er direkte berørt av saken, og som svarer på spørsmål om de samme forholdene. Det går klart fram av saken at dette er historiene til de to hovedkildene, og at politiet vil starte etterforskning for å undersøke hendelsesforløpet.»

NRK kan ikke se at skillet mellom faktiske opplysninger og kommentarer er utfordret i den påklagede artikkelen, men ser at klagerne også viser til balanse i presentasjonen, og skriver:
«NRK mener det må være innenfor det presseetisk akseptable å gjengi disse uttalelsene. Uavhengig av hva som var den konkrete grunnen til at hunden ble skutt er det lett å forstå at en slik hendelse utløser en sorgreaksjon for hundeeieren, og mediene må kunne videreformidle hans opplevelse av dette. På den annen side vises det i saken også til at hunden skal ha jaget dyr i reinflokken, og at de som ferdes i beiteområder må vise hensyn og sørge for at dyrene ikke uroes eller skremmes.»

Om tittelbruken, skriver NRK:
«Klagerne skriver at NRK i en tidligere versjon av artikkelen skrev i vår tittel at hunden hadde blitt torturert. Vi mener dette må bero på en misforståelse – NRK har ikke brukt et slikt ord, og det er heller ingen kilder som har kommet med noen slik påstand til redaksjonen. Vi har gått gjennom tidligere versjoner av artikkelen, og tittelen er kun endret én gang – fra ‘Hunden Kiira ble bortført og skutt mens eieren hørte på’ til ‘Hunden Kiira ble bortført og skutt på tur, eieren er i sorg’ (se vedlagte skjermdumper).»

NRK avviser også at den omtalte reineieren blir forhåndsdømt i artikkelen. Redaksjonen fremholder at det går frem at hendelsen er anmeldt til politiet, og at det er tidlig i etterforskningen. En person som var til stede da hunden ble skutt, forklarer også at den måtte avlives i nødverge fordi den jaget rein.

NRK mener at dette var en sak av klar offentlig interesse, men skjønner at omtale av saken åpenbart var en belastning for de involverte reineierne:
«Det var derfor viktig for NRK å unngå identifiserende opplysninger i våre saker. I artikkelen skrives det ikke noe om alder eller kjønn på dem det gjelder, og det publiseres heller ingen detaljer om hvor i jaktområdet hunden ble funnet. Vi mener at NRK på denne måten har oppfylt presseetikkens krav om å være varsom med identifiserende opplysninger i en slik sak.»

Om klagen på VVP 4.14, skriver redaksjonen:
«En av de som var til stede da hunden ble skutt er en av hovedkildene i saken og får anledning til å kommentere og komme med sin versjon av hendelsesforløpet og bakgrunnen for det som skjedde. NRK mener at kravet til samtidig imøtegåelse er oppfylt i den inklagede artikkelen, hvor vedkommende får svare på påstandene om at hunden ble skutt og at den ble dratt etter en sekshjuling.»

Avslutningsvis skriver NRK:
«(…)Dessverre er det en del mennesker som lar de sterke følelsene få fritt utløp i kommentarfelter i sosiale medier i forbindelse med omtalen av en slik sak. NRK har moderert våre egne kommentarfelter svært tett og nøye, men vi så i kommentarfelter hos privatpersoner og andre på Facebook at det kom mange hetsende og til dels truende meldinger mot både enkeltpersoner, reineiere og samer generelt. Dette er sterkt beklagelig og kritikkverdig, men NRK har ingen mulighet til å moderere eller gripe inn mot kommentarer som er postet under kontoer i sosiale medier som NRK ikke har noen befatning med.

Vi valgte i stedet å lage en oppfølgingssak 27. september hvor dette ble problematisert, i tillegg til at vi brakte flere synspunkter og perspektiver inn i diskusjonen om det som hadde skjedd. Denne saken ble også publisert på NRK.no.

Det er et dilemma at enkeltpersoner og grupper i samfunnet blir utsatt for hets og trusler fordi medier omtaler saker som vekker sterke følelser, men vi kan samtidig ikke la være å ta opp saker av allmenn interesse fordi dette skjer. Kravet til mediene må være at vår omtale oppfyller Vær varsom-plakatens krav til god presseskikk – vi mener at dette kravet er oppfylt i den innklagede artikkelen, og at NRK ikke har brutt god presseskikk i omtalen av denne saken.»

 

Klager fremholder at måten denne saken er fremstilt på, har vært svært belastende for de involverte, og skriver:
«Derfor håper jeg at PFU vurderer denne saken med mål om at mediehus forbedrer seg i dekningen av slike saker – spesielt med tanke på hvor utrolig stor makt de har, også i å ødelegge for enkeltmennesker og for samfunnet dersom det ikke vurderes nøye nok hva deres mediedekning kan bidra til.»

Avslutningsvis skriver klager:
«Jeg er bevisst på at medier skal dekke saker av samfunnets interesse, men jeg mener at medier også bør være pliktig til å ta en ekstra nøye vurdering i saker av en slik karakter som dette. Denne saken ble først omtalt på en privat Facebook-konto, der sinte og hatefulle reaksjoner blåste til værs allerede før noen medier hadde skrevet om saken. I dette tidspunktet burde mediene vært pliktige til å ta en vurdering om det er etisk rett at mediedekningen deres bidrar til enda mer hat mot det enkeltmennesket som offentlig ble truet på livet. I tillegg burde det være større krav til medier å forsøke å finne ut av om det finnes en annen side av saken som til nå ikke er fremkommet, og eventuelt om det finnes en grunn til at den andre siden av saken enda ikke er fremkommet.

Denne saken bør absolutt vurderes i et større perspektiv – hvor man ser på den helhetlige dekningen, reaksjonene til mediedekningen og konsekvenser mediedekningen har gitt for de berørte. Ikke kun de ordene som er blitt brukt i artikkelen, men hvordan den har blitt forstått av leserne med bakgrunn i hvordan saken på det tidspunktet var fremkommet ellers for samfunnet.»

NRK hadde ikke ytterligere kommentarer, og tilsvarsrunden ble avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i NRK Sápmi med tittelen: «Hunden Kiira ble bortført og skutt på tur, eieren er i sorg». I artikkelen stod det at en av reindriverne som var til stede, bekreftet at hunden ble skutt, men at det skjedde i nødverge.

Klager er en privatperson, som klager med samtykke fra den omtalte reineieren og det lokale reinbeitedistriktet. Klager mener NRKs dekning av saken er ensidig og uten nødvendig kildekritikk, med den følge at reineieren er forhåndsdømt som dyremishandler. Ifølge klager har artikkelen tilrettelagt for et meget usunt debattklima, som gjennomsyres av rasisme og hatytringer, med oppfordring til vold og drap. Klager mener mediene må nøye vurdere hva dekningen av slike saker kan bidra til.

NRK viser til at både hundeeieren og en av reindriverne som var til stede da hunden ble skutt, forteller sin versjon av det som skjedde, og at de to hovedkildene har en ganske sammenfallende historie. NRK viser til at de involverte reineierne ikke er identifisert, og at det tydelig går frem at saken er anmeldt, men at det er tidlig i politiets etterforskning. Redaksjonen fremholder at egne kommentarfelt er nøye moderert, og at NRK ikke kan ta ansvar for hva som er postet andre steder.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at medieomtale av konflikter som dette, kan skape grobunn for ytringer som oppleves belastende for de involverte. Hendelsen førte til kommentarer i sosiale medier, men det er ikke vist til kommentarer på NRKs egne plattformer.

Redaksjonen må behandle følsomme opplysninger i denne typen saker med ekstra varsomhet. Slik PFU ser det, var det likevel i tråd med pressens oppgave å omtale hendelsen og konfliktene som fulgte i kjølvannet av den, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4, som sier at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.

Slik utvalget ser det, kontrollerte NRK hundeeierens historie så langt det lot seg gjøre med en av dem som var til stede da hunden ble skutt. Det konkluderes ikke med hvordan det skjedde, men kilden bekrefter at hunden ble skutt. Etter PFUs mening sørget hans versjon av hendelsen for den nødvendige balansen i artikkelen.

 

NRK har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 2. mars 2022

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Øyvind Kvalnes
Tove Lie, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim