Anne Maret Sara mot ifinnmark.no

PFU-sak 225/21


SAMMENDRAG:

iFinnmark publiserte søndag 26. september 2021 en nyhetsartikkel med tittelen:

«Plutselig forsvant Kiira. Så ble den funnet død: – Den var skutt flere ganger»

I artikkelen stod det:

«– Vi lette videre, og 300 meter bortenfor lå hunden under to steiner. Skutt flere ganger, sier hundeeieren.
Hunden ble tatt med tilbake til veien, og samtidig kom man i kontakt med noen i et reinbeitedistrikt i området.
Forsblom & co. ble enig med vedkommende om å møtes ved en av hyttene som Forsblom hadde sett at ATV-en kom kjørende fra.
– Da vi var utenfor en av hyttene, kom det kjørende to ATV-er til stedet, sier han.
– Jeg kjente igjen ATV-en som jeg hadde sett, og skjønte at han måtte være en av dem.
Hadde skutt hunden
– Vi pratet sammen, og etter hvert kom det fram at én av de to hadde skutt hunden. Da den ble skutt, så jaget den ikke rein, men mannen forklarte at en hund ble skutt i tilfelle den skulle jage rein i området, sier Ismael Forsblom.
– Vi viste da Kiira til han, og han bekreftet at det var den han hadde skutt.»

Videre stod det at iFinnmark ikke hadde fått kontakt med noen i reinbeitedistriktet, men det ble lenket til en artikkel i NRK:

«NRK skriver søndag at de har vært i kontakt med en som driver med rein i området, og vedkommende mener at hunden jaget reinflokken. Overfor NRK sier vedkommende at det er grunnen til at de skjøt hunden.»

Artikkelen var illustrert med hundeeierens egne bilder.

Mandag 27. september 2021 publiserte iFinnmark et direktesendt videoinnslag med tittelen:

«DIREKTE: Siste nytt i saken om hunden Kiira som ble skutt i Jotka»

I videoinnslaget sa hundeeieren og hans svigerfar blant annet at reinbeitedistriktet kom med løgnhistorier, og at enkelte i næringen var kjeltringer og banditter.

KLAGEN:

Klager er en privatperson, som klager med samtykke fra den omtalte reineieren og det lokale reinbeitedistriktet.

Klager anfører følgende brudd på Vær Varsom-plakaten (VVP):
1.2 – om pressens oppgaver
3.2 – om opplysningskontroll og kildebredde
4.2 – om skille mellom fakta og kommentar
4.4 – om dekning i stoffet for titler, ingress og bilder
4.5 – om forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje
4.7 – om identifisering
4.14 – om samtidig imøtegåelse
4.15 – om tilsvarsrett

Klager skriver:
«Klagen gjelder ensidig dekning og framstilling av ‘Kiira saken’ der en ung reineier i tidlig 20-årene har skutt en hund som var stukket av/sluppet løs fra sin eier, og som jaget etter rein på lovlig høstbeite område i en kritisk tid der flokken er i brunst, og flere flokker passerer det aktuelle reinbeitedistriktet med stor fare for sammenblandinger. Pressen har opptrådt særdeles uansvarlig i forhold til fakta, kildekritikk og balansert presentasjon, noe som har ført til svært alvorlige følger der reineieren er forhåndsdømt som dyremishandler uten av saken er ferdig etterforsket. Som følge av dette har han blitt forfulgt i sosiale medier der han er indentifisert med bilde og navn etterfulgt av grov hets og trusler om vold, mishandling og drap. Dette forhåndsdømmende medieoppslaget og den uaktsomme delingen av den i redaksjoner på tvers av landet, har videre ført til en allmenn rettferdiggjørelse av selvjustis og trusler mot enkeltindivider, reineiere og samer som folkegruppe. Det har med andre ord blitt tilrettelagt for et meget usunt debattklima som gjennomsyres av rasisme og hatytringer ved siden av oppfordring til vold og drap. Dette jaget har ført til at reinbeitedistriktet som reindriftsutøveren tilhører, D23c og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), for å ivareta reindriftsutøverens sikkerhet, har måttet anmelde flere enkeltpersoner til politiet for trusler og hatytringer mot reineieren.»

Saken er omtalt av flere medier, og parallelt er NRKs første artikkel klaget inn. Denne behandles som egen klagesak.

Klagen mot iFinnmark retter seg primært mot det direktesendte videoinnslaget, men klager viser også til iFinnmarks første artikkel om saken:

Lenke til iFinnmarks nyhetsartikkel:
https://www.ifinnmark.no/plutselig-forsvant-kiira-sa-ble-den-funnet-dod-den-var-skutt-flere-ganger/s/5-81-1470709

(Vedlagt i mappen)

Lenke til direkteinnslaget (for dere som har abonnement)
https://www.ifinnmark.no/direkte-siste-nytt-i-saken-om-hunden-kiira-som-ble-skutt-i-jotka/v/5-81-1471005

(Innslaget ligger også i mappen, delt opp i tre, pga størrelsen)

Klager skriver:
«Deretter retter klagen seg særlig mot I finnmark som mandag 27. september streamet et direktesendt intervju med hundeier som i over 20 minutter hadde pressen som mikrofon til sine anklager, oppfattelse av skyld samt rasistiske karakteristikker og utsagn om næringen i sin helhet – og presenterer dette som ‘siste nytt i saken om kunden Kiira som ble skutt i Jotka’ i tittelen. Ifinnmark stiller ikke kritisk til det som blir sagt under direktesendingen. Et eksempel er der Hans Johan Aslaksen beskylder distrikt 23c sine medlemmer for å være ‘banditter’ og ‘kjeltringer’, og reporteren ved en senere anledning i direktesendingen refererer distrikt 23c sine medlemmer som ‘kjeltringer’.»

Klager påpeker også at det i sendingen fremmes beskydninger om at «distriktet lyver» og at distriktet «hoster opp en løgnhistorie».

Klager anfører brudd på VVP 1.2, om pressens ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, og skriver:
«Den innledende saken er skrevet av NRK Sápmi og har deretter florert i medier som NRK hovednettsode, NRK Finnmark, TV 2, VG, Altaposten og I Finnmark. Artikkelen har en særdeles sensasjonell karakter og bærer preg av mikrofon journalistikk der hundeeier i fritt ordelag får fargelegge saken rett etter hendelsen. Dette fører til at hans ensidige fremstilling, følelser og personlige meninger og holdninger, får danne offentlig oppfatning av saken. Saken ble delt i to dager før en balansert artikkel fra NRK Finnmark så dagens lys.»

Om VVP 3.2, skriver klager:
« Det er relevant å spørre seg om det er korrekt informasjon som fremstilles via brennende titler og som maner opp til lynsjestemning? Den beskyldte reineieren har fem dager etter hendelsen enda ikke fått avgitt forklaring og vært til avhør hos politiet ettersom det angivelig ikke har vært samiske ressurser i politiet. Hvordan kan pressen opptre så uansvarlig i forhold til fakta i saken, særlig med tanke på den særdeles ensidige fremstillingen?
Hundeeier og hundeeiers medspillere påstår at reineier har torturert hunden blant annet ved steining og sleping etter ATV – noe som ikke er dokumentert ved en obduksjonsrapport eller bekreftet fra politiets side. Likevel presenterer media denne påstanden som sannhet. Blant annet brukte NRK Sapmi ordet torturering som tittel i sine første artikler om denne saken. Også iFinnmark presenterer dyremishandling som sannhet i denne saken før politiet har sagt noe om det.»

Om VVP 4.2, skriver klager:
«Mediene har ikke sjekket og kan på ingen måte dokumentere opplysninger og påstander som hundeeier kommer med i saken, men presenterer de likevel som en sannhet. Når reindriften tar til motmæle, blir deres opplysninger presentert med eksempelvis ‘reindriften påstår at..’ og ‘reindriften mener at’, mens hundeeiers opplysninger blir presentert med store overskrifter og vinklinger som bærer preg av faktiske opplysninger. Hundeeiers svigerfar, Hans Johan Aslaksen, innledet iFinnmark sin direktesendte nett-TV med å fortelle at denne direktesendingen er ment som et motsvar til distrikt 23C Jalgon sin pressemelding. Det er særdeles oppsiktsvekkende at mediehuset iFinnmark helt ukritisk lar hundeeiers svigerfar svare på distrikt 23c Jalgon sin pressemelding med at ‘distriktet lyver’ og at distriktet ‘hoster opp en løgnhistorie’ – på direktesendt nett TV, uten å i det hele tatt sjekke om det er en faktisk opplysning. På den måten har iFinnmark åpnet muligheten for Hans Johan Aslaksen og hundeeier å presentere deres side som sannhet, og åpnet muligheten for hundeeier å strategisk sverte distrikt 23c Jalgon i denne saken, samt å få distriktet til å være stille i saken – slik at det kun er deres side av saken som belyses i medier.»

Om VVP 4.5, skriver klager:
«….Saken er under politietterforskning, og det er ikke bekreftet fra politiets side at hendelsen forløp seg slik hundeeier har presentert hendelsesforløpet. Blant annet påstanden om dyremishandling. Det kommer heller ikke frem noen plass i mediene at reindriftsutøverne ikke enda er avhørt om sin side av saken.»

Om VVP 4.7 skriver klager:
«… Mediene har ukritisk solgt saken med store overskrifter: anklager og forhåndsdømming om dyremishandling der hundeeier er hovedkilden. Dette har først til en svært opphauset stemning og en allmenn oppfattelse av skyld. Videre har hundeeier og /eller hans medspillere opprettet forfølgelsessak på sosiale medier der det er publisert bilde og navn av reineieren som har avlivet hunden og angivelig ha torturert den. Dette har ført til lynsje stemning.»

Om VVP 4.14, skriver klager:
« Den unge reindriftsutøveren har ikke selv kunnet uttale seg om saken til medier, da han fem dager etter hendelsen enda ikke har fått forklart seg for politiet. Når distriktet skrev en pressemelding til lokale medier, blir pressemeldingen publisert av enkelte medier. Men iFinnmark publiserer ikke pressemeldingen i sin helhet til tross for at den er sendt til iFinnmark-redaksjonen, og til tross for at de dekker saken stort. Imidlertid tar de imot en invitasjon av hundeeier og hundeeiers medspillere til å sende direkte hjemme hos de i Alta, der hundeeier svarer på pressemeldingen fra reinbeitedistriktet. Dette viser helt klart at iFinnmark er partisk i saken, og ikke presenterer saken fra et objektivt ståsted. Dette viser at de strategisk fører sin mediedekning fullstendig uten å ta hensyn til samtidig imøtekommelse.»

Klager anfører også brudd på VVP 4.15, og skriver: «Det er en veldig saklig grunn til at reineiere ikke har kunnet svare medier, at de ikke har fått gjennomført avhør fem dager etter hendelsen pga manglende samisk kompetanse hos politiet.»

Videre skriver klager:
«En annen bemerkelsesverdig punkt i iFinnmarks dekning av denne saken, er et intervju av NRL leder Ellinor Marita Jåma. Saken er presentert helt ensidig fra medienes side de første dagene etter hendelsen, noe som har bidratt til hat og trusler. Jåma reagerer på de grove uttalelsene under intervjuet med iFinnmark – og når journalisten da presterer med å spørre ‘men skjønner du ikke at folk kan reagere på det som kan fortone seg med dyremishandling?’, gir en helt klar indikasjon på at journalisten ikke opptrer objektivt i saken. Det viser helt klart at journalisten har en klar formening om saken og presenterer påstandene om dyremishandling som sannhet.»

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:
Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført frem.

 

TILSVARSRUNDEN:

iFinnmark skriver:
«Selv om det ikke ble oppnådd en minnelig ordning, vil Finnmark Dagblad likevel
iverksette tiltakene vi foreslo overfor klager, for å gi redaksjonen som helhet bedre
reindriftskompetanse, og unngå hets mot reindrifta i kommentarfelt.»

Avisen avviser brudd på god presseskikk, og skriver:
«iFinnmark ble allerede kjent med denne hendelsen lørdag 25. september. Det etter at
Facebook-posten til hundeeierens svigerfar, Hans Johan Aslaksen, gikk viralt over
hele Finnmark.
(…)
For det ble etter hvert klart at personer involvert i reindriften bekreftet at hunden var
blitt tatt av dage fordi den jaget rein, eller kunne finne på å jage rein. Også disse
opplysningene ble postet på sosiale medier. På dette tidspunktet opplevde vi i
iFinnmark at det kom inn flere tips om saken til oss, som gjorde at vi satte i gang et
journalistisk arbeid med historien.
iFinnmark valgte å ikke gå ut med noen redaksjonell sak lørdag basert på dette,
nettopp av presseetiske hensyn. Vi ønsket samtidig imøtegåelse fra aktuelle
talsmenn fra det aktuelle reinbeitedistriktet, før publisering.
Det gikk imidlertid ikke lang tid før det kom inn etterlysninger fra våre lesere om ‘hvor
vi var’, noen stilte sågar spørsmål om vi holdt en beskyttende hånd over reindriften?
Men vi holdt på vår beslutning om at vi ville etterstrebe oss på å få reindrifta i tale, før
publisering. Vi jobbet intenst med å få samtidig imøtegåelse lørdag, og søndag
formiddag.
(…)
Søndag formiddag bekreftet politiet i Finnmark hendelsen med den skutte
jakthunden, og nå valgte vi å publisere saken ut fra våre nyhetskriterier. Vi kunne ikke
lenger ‘sitte på hendene’ i en sak som engasjerte hele Finnmark og ble omtalt i
andre medier.
Siden vi så langt ikke hadde klart å få noen fra reinbeitedistriktet i tale, siterte vi NRK,
som søndag skrev at de har vært i kontakt med en som driver med rein i området, og vedkommende mener at hunden jaget reinflokken. Overfor NRK sa vedkommende at det er grunnen til at de skjøt hunden.

Søndag kveld kom reinbeitedistriktet ut med en pressemelding med sin versjon om hendelsen. Den ble selvfølgelig også behørig omtalt i en egen redaksjonell sak på iFinnmark.»

iFinnmark viser til artikkelen med pressemeldingen:
https://www.ifinnmark.no/kiira-mistet-livet-siidaen-ser-det-som-en-sarlig-tragisk-hendelse-men-anser-at-det-var-nodvendig-for-a-unnga-at-rein-ble-skadet/s/5-81-1470946

(Vedlagt i mappen)

Avisen mener den omtalte reineieren kunne uttalt seg, selv om han ennå ikke var avhørt av politiet, og viser til at redaksjonen flere ganger har forsøkt å få ham i tale.

iFinnmark viser også til at redaksjonen valgte å lage en redaksjonell artikkel på pressemeldingen fra reinbeitedistriktet, istedet for å bruke den i sin helhet som et debattinnlegg. Dette for å nå leserne bedre.

Når det gjelder det påklagede videoinnslaget, skriver avisen:
«Vi finner litt brist i logikken; at vi i det ene øyeblikket kritiseres for å ikke referere en pressemelding i sin helhet, for så i neste åndedrag kritiseres for at vi overfører en pressekonferanse i sin helhet.

Uansett: Vi var i kontakt med hundeier og hans svigerfar før denne pressekonferansen og spurte om vi kunne få gjøre separatintervju med dem. Svaret var at det hadde vært så stort mediepress på dem, så det var de ikke interessert i. De ville håndtere all lokalmedia på denne ene pressekonferansen, og ville for øvrig ikke stille opp denne dagen.

Vi syntes det var redaksjonelt interessant å få deres syn på pressemeldingen fra reinbeitedistriktet, og besluttet å dekke pressekonferansen.
iFinnmark har levende bilder som en av strategiene våre for nyhetsdekning. Vi valgte derfor å direktesende denne pressekonferansen. Det var stor interesse om saken ute blant leserne/seerne, og vi vil selvfølgelig raskest mulig ut til våre lesere/seere med siste nytt. Som man kan se av videoen, var samtlige nyhetsmedier i Alta til stede på denne pressekonferansen, så vi var ikke de eneste som vurderte at dette hadde nyhetens interesse.

Siden vi visste at dette er en betent sak, satt en redaktør og fulgte hele direktesendingen og kunne avbrutt denne ved presseetiske overtramp. Det ble ikke ansett at det skjedde, men at dette var løpende nyhetsrapportering.

Som direktesendingen viser, så er vår reporter langt fra noe «mikrofonstativ», men er den blant journalistene som stiller flest kritiske spørsmål til de to hundeierne.
Dette viser tydelig at vi ikke er partisk i saken, men at vi driver løpende nyhetsdekning av saken som det er størst interesse for i vårt nedslagsfelt denne dagen. Det er selvfølgelig ikke mulig å gi reinbeitedistriktet samtidig imøtegåelse midt under en livesending, som klager her etterlyser.

Men reinbeitedistriktet fikk tilsvar samme ettermiddag i en oppfølgende tekstsak(…)»
iFinnmark viser til denne:
https://www.ifinnmark.no/hadde-hun-vart-her-i-hundegarden-sa-hadde-hun-vart-livlig-og-glad-na-er-det-helt-stille/s/5-81-1471131

(Vedlagt i mappen)

Når det gjelder beskyldningene i direktesendingen om at medlemmer av reinbeitedistriktet er “banditter” og “kjeltringer”, skriver avisen:
«Til dette bemerker vi at det i en slik følelsesmessig sak hvor en hund – et familiemedlem – blir skutt, er det lov å være emosjonell. Og bruk av begrepene ‘banditter’ og ‘kjeltringer’ på dem som har utført dette, mener vi er innafor. Dette er heller ikke rasisme. Det er nok å vise til at det også blir svære reaksjoner andre steder i landet om sauebønder skadefeller rovdyr. Det er klart at det er normalt om skytingen av en jakthund, som også er et kjæledyr, vekker enda sterkere reaksjoner hos hundeeierne, men også ute i lokalsamfunnet.
Hans Johan Aslaksen understreker da også under pressekonferansen, som han gjorde på Facebook, at han ikke skjærer alle samer – eller reindriftsnæringa – over én kam, men mener det er enkeltindivider som med sine handlinger ødelegger ryktet for hele næringen,
Dette er en kritikk som også ble løftet opp av aktører i reindriftsnæringen selv, som reineier Johan Isak Eira. Han mener at hendelsen i Jotka er trist og omdømmeødeleggende for reindriftsnæringen.»

Om det påklagede intervjuet med leder for Norske reindriftssamers landsforbund, skriver avisen:
«Når det fra klager hevdes at spørsmålet: ‘men skjønner du ikke at folk kan reagere på det som kan fortone seg med dyremishandling?’ skal vise at journalisten har en formening i saken, mener vi det igjen er å snu det hele på hodet. Vi er fortsatt ikke noe mikrofonstativ for noen av partene, men må også stille de relevante og kritiske spørsmålene til NRL-lederen. Og i spørsmålet bruker iFinnmark det viktige ordet ‘kan’. Vi påstår dermed ikke at det har skjedd dyremishandling.»

Avslutningsvis skriver avisen:
«Også på lederplass i vår Ukeslutt ‘Når skal vi bli voksne?’ har vi tatt opp avisas motstand mot hatefulle ytringer mot samer og reindrifta.
Her fastslår vi at hat, stygge beskyldninger og trusler definitivt ikke bygger opp om og ødelegger for et sunt debattklima rundt samiske forhold og reindriften i Finnmark. Vi skal tross alt leve sammen, side ved side av hverandre, og er avhengig av å kunne ha et voksent og sunt forhold som gjør at vi kan diskutere ting med hverandre.
(…)
Helt til slutt: Gjennom årene har flere spurt om det virkelig er nødvendig å publisere de kritiske sakene vi dekker, om samiske forhold eller reindriften. For oss er det viktig å behandle alle likt, enten det eksempelvis er en fisker som har fisket over kvoten, eller en reineier som er blitt dømt for å ha for mange rein. Vi skal dekke alle forhold i Finnmark på den samme måten, enten det er fiskere eller reindriftsutøvere. Noe annet ville blitt fullstendig feil, og da vil vi ikke løse vårt samfunnsoppdrag som den største avisen i Finnmark.»

Klager hadde ikke ytterligere kommentarer, og tilsvarsrunden ble avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

iFinnmark publiserte en nyhetsartikkel med tittelen: «Plutselig forsvant Kiira. Så ble den funnet død: – Den var skutt flere ganger». I artikkelen forteller hundeeieren at hendelsen ble bekreftet av en av dem som var til stede da hunden ble skutt. Det ble også vist til en artikkel i NRK, der en av reindriverne forteller at hunden ble skutt fordi den jaget reinflokken. Dagen etter publiserte iFinnmark et direktesendt videoinnslag, der hundeeieren og hans svigerfar blant annet sa at reinbeitedistriktet kom med løgnhistorier, og at enkelte i næringen var kjeltringer og banditter.

Klager er en privatperson, som klager med samtykke fra den omtalte reineieren og det lokale reinbeitedistriktet. Klager mener iFinnmarks dekning av saken er ensidig og uten nødvendig kildekritikk, med den følge at reineieren er forhåndsdømt som dyremishandler. Ifølge klager har artikkelen tilrettelagt for et meget usunt debattklima, som gjennomsyres av rasisme og hatytringer, med oppfordring til vold og drap. Klager mener videoinnslaget ukritisk videreformidlet anklager om skyld og inneholdt rasistiske karakteristikker.

iFinnmark viser til at redaksjonen flere ganger forsøkte å få den omtalte reineieren i tale uten å lykkes, og at avisen derfor valgte å sitere NRK. Samme kveld kom reinbeitedistriktet med sin versjon av hendelsen i en pressemelding. Der het det at hunden jaget reinflokken. Det var dette hundeeieren og hans svigerfar kommenterte i en direktesending dagen etter, med alle lokale medier til stede. Slik iFinnmark ser det, var de følelsesmessige utbruddene i innslaget ikke rasistiske. De var forståelige etter opplevelsen med den drepte hunden. Reinbeitedistriktet fikk også tilsvar samme ettermiddag i en oppfølgende nyhetssak. For øvrig viser iFinnmark til at avisen tydelig har advart mot hatefulle ytringer mot samer og reindriften.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at medieomtale av saker som dette, kan skape grobunn for ytringer som oppleves belastende for de involverte. Redaksjonene må derfor behandle følsomme opplysninger med ekstra varsomhet. Slik PFU ser det, var det likevel i tråd med pressens oppgave å omtale hendelsen og konfliktene som fulgte i kjølvannet av den, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4, som sier at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.

Hendelsen førte til kommentarer i sosiale medier, som de antatt involverte og reindriftsnæringen opplevde belastende. Det er ikke konkret klaget på kommentarer til iFinnmarks publiseringer. PFU merker seg også at avisen ikke har identifisert de antatt involverte, men området der hunden ble skutt.

Vær Varsom-plakaten slår fast at det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Utvalget registrerer at iFinnmark prøvde å få kommentarer fra de involverte og næringen før publisering av den første artikkelen. Da dette ikke lyktes, siterte avisen NRK, der en som var til stede forklarte at hunden ble skutt fordi den jaget reinflokken. PFU mener dette gjorde det akseptabelt å publisere uten kommentarer fra de involverte eller næringen. Utvalget vil likevel peke på at avisen kunne tatt mer forbehold. Redaksjonen kunne synliggjort bedre at den ikke hadde den andre partens versjon av hendelsen.

Etter en samlet vurdering faller PFU ned på at iFinnmark ikke har opptrådt i strid med god presseskikk på dette punktet.

Det påklagede videoinnslaget inneholder sterke beskyldninger om løgn, rettet mot reinbeitedistriktet og deres uttalelser i en pressemelding. Utsagnene fra hundeeieren og hans svigerfar ble stående uimotsagt, uten at de som ble utsatt for beskyldningene fikk forsvare seg, eller at dette ble problematisert. I nettartikkelen med reinbeitedistriktets tilsvar, som ble publisert samme dag, kom begge parter godt til orde. Dette oppveier ikke mangelen på samtidig imøtegåelse i videoinnslaget, som fortsatt ligger ute som en selvstendig publisering.

 

iFinnmark har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 2. mars 2022

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Øyvind Kvalnes
Tove Lie, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim