PFU-møte tirsdag 24.02

Tirsdag 24. februar 2015 samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til nytt møte. Fjorten saker skal ha full behandling.

Saker med full behandling:

Sak 225/14 – Kontrollkomiteen i Norges Korforbund mot Ballade
Sak 280/14 – NN mot Nettavisen
Sak 328/14 – Steinar Pedersen mot NRK (Sápmi)
Sak 351/14 – Andreas Ringdal mot Dagbladet
Sak 378/14 – Marit Larsen mot Bergens Tidende
Sak 384/14 – Cato Berglund mot iTromsø
Sak 385/14 – Jens Terje Johnsen mot Sunnmørsposten
Sak 386/14 – Jonny Tustevatn mot Rana Blad
Sak 391/14 – NN ved adv. Tollef Skobba mot Varden
Sak 396/14 – Bjørn Paust Range mot Østlandets Blad
Sak 405/14 – Helle Vestli mot TV 2
Sak 020/15 – Adv Svein Kristian Wikstrøm pva klient mot Sagat
Sak 029/15 – Fred Persen mot Sagat
Sak 033/15 – NN mot Telemarksavisa

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariet har forelått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Se vår ordliste her.

Åpenhet i PFU

Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.

De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV

Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Sakene som overføres er:

Sak 225/14 – Kontrollkomiteen i Norges Korforbund mot Ballade
Sak 405/14 – Helle Vestli mot TV 2
Sak 351/14 – Andreas Ringdal mot Dagbladet

Tirsdagens møte starter kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.

Les mer om PFU her