Saksliste og stream her

Det er PFU-møte onsdag 2. mars i Pressens hus. Sakslista teller 13 saker. Du kan følge møte direkte her.

Alle åpne saker streames på våre nettsider, og på Medier24 og Journalisten.  Sendingen starter klokken 9.
Sakslista ser slik ut:
Åpne saker:
225/21 – Anne Maret Sara mot iFinnmark
226/21 – Anne Maret Sara mot NRK
223/21 – Pierre Arnaud mot Hordaland
235/21 – Wave Propulsion AS mot Bømlo-nytt
246/21 – Bodø pensjonskasse mot Bodø Nu
253-254/21 -North West Property AS mot BT og E24
265/21 – Lasse Christensen mot Indre Akershus Blad
271/21 – Camilla Bakke mot Rakkestad Avis
001/22 – SIAN mot Vårt Oslo
013/22 – Marit Snerting mot Trønder-Avisa

Lukkede saker:
260/21 – NN mot Drammens Tidende
266/21 – NN mot Moss Avis

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir referert for utvalget. Klager som mangler samtykke og/eller er foreldet blir avvist. Det samme med klager mot publikasjoner som ikke er en del av PFU-ordningen.