Saker arkiv: 2012

2012

november

Sak 160/12

Brudd på god presseskikk

NN mot Fremover

Sak 278/12

Ikke brudd på god presseskikk

NSB ved kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby mot Rogalands Avis

Sak 259/12

Ikke brudd på god presseskikk

Raymond Hildonen mot Ságat

Sak 258/12

Brudd på god presseskikk

Gørill Nilsen, instituttleder, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø mot studentavisa ved Universitetet i Tromsø, Utropia

Sak 253/12

Brudd på god presseskikk

Nordre Buskerud politidistrikt v. politimester Sissel Hammer mot Vi Menn

Sak 251/12

Brudd på god presseskikk

NN mot Oppland Arbeiderblad

Sak 205/12

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Stavanger Aftenblad

Sak 204/12

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Aftenposten

Sak 177/12

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Erik Keiserud pva klient mot Kapital

Sak 173/12

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Rogalands Avis

Sak 195/12

Brudd på god presseskikk

Kragerø Blad as mot Skjærgårdsliv

Sak 186/12

Ikke brudd på god presseskikk

Jannike Arnesen mot Aftenposten