Saker arkiv: 2012

2012

april

Sak 336/11

Brudd på god presseskikk

NN mot Varangeren

Sak 051/12

Brudd på god presseskikk

Vestfinnmark politidistrikt mot Finnmark Dagblad

Sak 034/12

Brudd på god presseskikk

Fredriksstad Blad og ansvarlig redaktør Erling Omvik mot Demokraten

Sak 033/12

Ikke brudd på god presseskikk

Tore Lindholt mot Romerikes Blad

Sak 020/12

Brudd på god presseskikk

Lene Bergmo mot NRK

Sak 003/12

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot TV 2

Sak 002/12

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Aftenposten

Sak 340/11

Brudd på god presseskikk

NN mot Sør-Trøndelag

Sak 338/11

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Ulf E. Hansen, barneverntjenesten i Porsanger kommune og barnevernfaglig leder mot Ságat

Sak 067/12

Ikke brudd på god presseskikk

Hero Norge AS v. personal- og organisasjonsdirektør Tor Brekke mot Firda