Saker arkiv: 2007

2007

november

Sak 202/07

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot TV 2

Sak 093/07

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Jan Benj. Rødner (p.v.a. klienter) mot Kapital

Sak 186/07

Ikke brudd på god presseskikk

NorgesPatriotene v. Øyvind Heian mot Tønsbergs Blad

Sak 238/07

Brudd på god presseskikk

Aker ASA og Kjell Inge Røkke v. konserndir. Geir Arne Drangeid mot TV 2

Sak 210/07

Ikke brudd på god presseskikk

NorgesPatriotene v. Øyvind Heian mot Verdens Gang

Sak 163/07

Kritikk

Adv. Håkon Tranberg (p.v.a. klient) mot Bergensavisen

Sak 222/07

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Lars Skjelbred (p.v.a. klienter) mot Telemarksavisa

Sak 225/07

Ikke brudd på god presseskikk

Morten Knudsen mot Her og Nå

Sak 204/07

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Vesterålen

Sak 227/07

Brudd på god presseskikk

Security park as v. Rolf Elvesæter mot Varden

Sak 230/07

Brudd på god presseskikk

NN mot Adresseavisen

oktober

Sak 167/07

Ikke brudd på god presseskikk

Tom Karoliussen mot Avisa Nordland

Sak 142/07

Brudd på god presseskikk

Advokat Per Ove Sørholt p.v.a. klient mot Adresseavisen

Sak 153/07

Ikke brudd på god presseskikk

Den norske kirkes presteforening (p.v.a. medlem) v. gen.sekr. Ole-Johs. Huuse mot Glåmdalen

Sak 154/07

Ikke brudd på god presseskikk

Den norske kirkes presteforening (p.v.a. medlem) v. gen.sekr. Ole-Johs. Huuse mot Se og Hør

Sak 110/07

Ikke brudd på god presseskikk

Jon Watne mot Bergens Tidende

Sak 205/07

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Berit Reiss-Andersen p.v.a. klient mot Aftenposten

Sak 176/07

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Per Danielsen (p.v.a. klient ) mot VestNytt

Sak 170/07

Brudd på god presseskikk

Narvik kommune v. administrasjonssjef Trond Lorang Hermansen mot Fremover

Sak 173/07

Ikke brudd på god presseskikk

Mattilsynet v. Ragnhild Verningsen og Berit Hultgren mot Brønnøysunds Avis

Sak 184/07

Ikke brudd på god presseskikk

Nils Evanger mot Farsunds Avis