Saker arkiv: 2007

2007

januar

Sak 220/06

Brudd på god presseskikk

Bygg Bedre v. Trond Flatøy og Bjørn Sortland mot Finansavisen

Sak 242/06

Brudd på god presseskikk

Gunda Brøndbo (m. flere) mot Allers

Sak 176/06

Brudd på god presseskikk

Helsetilsynet i Troms, Magnus P. Hald, Regionalt ressurssenter (RVTS), Universitetssykehuset Nord-No mot Tromsø

Sak 139B/06

Ikke brudd på god presseskikk

Protector Forsikring ASA v. adm. dir. Sverre Bjerkeli mot TV 2

Sak 146/06

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Aftenposten

Sak 197/06

Brudd på god presseskikk

Grete S. Vaaland mot Verdens Gang

Sak 198/06

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Budstikka

Sak 206/06

Ikke brudd på god presseskikk

Bodø legevakt, v. Eva Lind Irgens/Jan-Petter Lea mot Avisa Nordland

Sak 207/06

Brudd på god presseskikk

Advokat Robert Myhre p.v.a. Safety & Security AS mot Politiforum

Sak 139A/06

Ikke brudd på god presseskikk

Protector Forsikring ASA v. adm. dir Sverre Bjerkeli mot TV 2