Saker arkiv: 2007

2007

mars

Sak 221/06

Brudd på god presseskikk

Advokat Geir Wagensten-Øye (p.v.a. klient) mot TV 2

Sak 029/07

Kritikk

Ståle Pallesen mot Vårt Land

Sak 011/07

Brudd på god presseskikk

NSB v. informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby mot Saltenposten

Sak 002/07

Brudd på god presseskikk

Standal A/S v. Jørn Standal mot Aftenposten

Sak 255/06

Brudd på god presseskikk

Tvers Kommunikasjon AS v. daglig leder Bjarne Hiis mot Agderposten

Sak 251/06

Brudd på god presseskikk

Aili Keskitalo mot NRK

Sak 249/06

Brudd på god presseskikk

Handel og Kontor i Norge v. informasjonssekr. Ove Magnus Halkjær mot NRK

Sak 247/06

Brudd på god presseskikk

OBOS mot TV 2

Sak 239/06

Brudd på god presseskikk

Hafslund ASA v. informasjonssjef Morten Schau mot Aftenposten

Sak 233/06

Brudd på god presseskikk

NN mot Advokatbladet

Sak 231/06

Brudd på god presseskikk

Adv. Egil Jarslett (p.v.a. Niels A.B. Bugge) Advokatfirmaet Hjort DA mot Finansavisen

Sak 225/06

Kritikk

Bygg Gruppen Utbygging AS (inkludert Balder AS) v. prosjektleder John A. Angelsen mot NRK

Sak 030/07

Brudd på god presseskikk

Ståle Pallesen mot Dagbladet