Saker arkiv: 2007

2007

oktober

Sak 173/07

Ikke brudd på god presseskikk

Mattilsynet v. Ragnhild Verningsen og Berit Hultgren mot Brønnøysunds Avis

Sak 167/07

Ikke brudd på god presseskikk

Tom Karoliussen mot Avisa Nordland

Sak 154/07

Ikke brudd på god presseskikk

Den norske kirkes presteforening (p.v.a. medlem) v. gen.sekr. Ole-Johs. Huuse mot Se og Hør

Sak 153/07

Ikke brudd på god presseskikk

Den norske kirkes presteforening (p.v.a. medlem) v. gen.sekr. Ole-Johs. Huuse mot Glåmdalen

Sak 142/07

Brudd på god presseskikk

Advokat Per Ove Sørholt p.v.a. klient mot Adresseavisen

Sak 127/07

Ikke brudd på god presseskikk

Prost Ingrid Vad Nilsen mot Glåmdalen

Sak 110/07

Ikke brudd på god presseskikk

Jon Watne mot Bergens Tidende

Sak 170/07

Brudd på god presseskikk

Narvik kommune v. administrasjonssjef Trond Lorang Hermansen mot Fremover

Sak 176/07

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Per Danielsen (p.v.a. klient ) mot VestNytt

Sak 205/07

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Berit Reiss-Andersen p.v.a. klient mot Aftenposten

Sak 184/07

Ikke brudd på god presseskikk

Nils Evanger mot Farsunds Avis

Sak 094/07

Brudd på god presseskikk

Advokatfirmaet Ræder DA p.v.a. Hot-Line Tele Ltd. mot Verdens Gang

Sak 111/07

Brudd på god presseskikk

Adv.flm. Synne Catrin Øren (p.v.a. Terje Lyngstad) Adv.firma Folkman, Slotterøy & Co AS mot Firda Tidend

Sak 175/07

Brudd på god presseskikk

KFO (Kommunalansattes Fellesorganisasjon) v. administrasjonssjef Sigurd Wefald mot Fagbladet (nett)

Sak 133/07

Ikke brudd på god presseskikk

A: Blålys B. Betania Malvik mot Verdens Gang

Sak 145/07

Brudd på god presseskikk

Adv. Øystein Horneland (p.v.a. klient) mot Bergensavisen

Sak 151/07

Brudd på god presseskikk

Folkehelseinstituttet, v. Gunhild Wøien og Therese Øgaard mot Klassekampen

Sak 169/07

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Aftenposten

Sak 217/06

Brudd på god presseskikk

Per M. Hansson mot Dagens Næringsliv

Sak 185A/07

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot TV 2

Sak 182/07

Brudd på god presseskikk

Kripos v. ass. sjef. Ketil Haukaas mot TV 2