Saker arkiv: 2007

2007

august

Sak 035/07

Ikke brudd på god presseskikk

Meditasjons- og kursstedet Mystic Mountain v. Kundan Rockstad (overtatt av Lars Morelle) mot Oppland Arbeiderblad

Sak 139/07

Brudd på god presseskikk

NN mot Fosna-Folket

Sak 129/07

Brudd på god presseskikk

Thore Henki Holm Hansen mot Kapital

Sak 120/07

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Gjengangeren

Sak 119/07

Ikke brudd på god presseskikk

Rolf Terje Nyen mot Romerikes Blad

Sak 112/07

Brudd på god presseskikk

Norsk Fiskeoppdrett AS v. redaktør Gustav-Erik Blaalid mot Fiskaren

Sak 104/07

Brudd på god presseskikk

Svein Kjetil Rønnevik mot Dagbladet

Sak 101/07

Brudd på god presseskikk

ProJure Advokatfirma DA v. adv. Ørjan Berven p.v.a. klient mot NRK

Sak 100/07

Ikke brudd på god presseskikk

MSD (Norge) AS v. informasjonsdirektør Vidar Sie mot Dagbladet

Sak 099/07

Ikke brudd på god presseskikk

ProJure Advokatfirma DA v. adv. Ørjan Berven p.v.a. klient mot Rogalands Avis

Sak 098/07

Brudd på god presseskikk

ProJure Advokatfirma DA v. adv. Ørjan Berven p.v.a. klient mot Dagbladet

Sak 097/07

Ikke brudd på god presseskikk

ProJure Advokatfirma DA v. adv. Ørjan Berven p.v.a. klient mot Verdens Gang

Sak 086/07

Brudd på god presseskikk

Norges Ambulanseforbund mot Ambulanseforum

Sak 079/07

Ikke brudd på god presseskikk

Reidar Borgersen mot Aftenposten

Sak 077/07

Ikke brudd på god presseskikk

Bygg Gruppen AS, v. prosjektleder John Angelsen mot NRK

Sak 069/07

Brudd på god presseskikk

Meditasjons- og kursstedet Mystic Mountain v. Kundan Rockstad mot Oppland Arbeiderblad

Sak 059/07

Brudd på god presseskikk

Adv. Per J. Olsen (p.v.a. klienter) mot Dagens Næringsliv

Sak 143/07

Brudd på god presseskikk

NN mot Bladet Tromsø