NN mot Gjengangeren

PFU-sak 120/07


SAMMENDRAG:

Gjengangeren brakte mandag 14. mai 2007 en nyhetsartikkel i sin trykte utgave og på nett med slik tittel: «Kreativ skrivekunst ved Kulturskolen». Ingressen:

«HORTEN: ”Skapende skriving” er et nytt utdanningstilbud Kulturskolen starter opp kommende høst. – Her (kan) man utfolde seg når man skrive tekster – helt uten å tenke på rettskriving og grammatikk, sier kursleder (NN).»

Artikkelen var illustrert med et foto av kurslederen, med slik bildetekst:

«BLI MED! (NN) inviterer ungdom til å bli med på ”Skapende skriving”. – Vi vil jobbe i små grupper, og det blir mulighet til å fordype seg innen den skrivekunsten som interesserer den enkelte mest, sier hun om tilbudet som starter opp i regi av Kulturskolen kommende høst. FOTO: EIRIK HANSSEN».

Bildet viste den intervjuede kurslederen sittende ved et skrivebord. På bildet var hun iført briller.

KLAGEN:

Klageren er den omtalte kurslederen. I klagen opplyser hun at det i forbindelse med intervjuet ble tatt en del bilder. Videre:

«Jeg var misfornøyd med bildene hvor jeg hadde briller (jeg synes ikke disse bildene kommuniserer godt) og ba derfor Eirik Hanssen (journalisten; sekr. anm.) om å slette disse bildene, noe han lovet å gjøre. Vi ble enige om å bruke et spesifikt fotografi hvor jeg ikke hadde briller på. Eirik Hanssen sa dette fotografiet var litt lyst, men at det ikke gjorde noe for det kunne han ”fikse”. Tirsdag 15. mai trykket Gjengangeren ett av de bildene Eirik Hanssen lovet meg at han ville slette. Eirik Hanssen brøt altså sitt løfte om å slette fotografiene hvor jeg hadde briller på.»

Klageren anfører videre i klagebrevet at hun har henvendt seg til avisen og fått forklaring om at bildet som ble avtalt brukt, var av for lav kvalitet. Hun anfører også at hun har fått opplyst fra avisens ansvarlige redaktør at bildet ikke vil bli slettet verken fra avisens nettsted eller fra avisens arkiv. Hun opplyser at dette er eneste begrunnelse for å henvende seg til Pressens Faglige Utvalg.

TILSVARSRUNDEN:

Gjengangeren anfører i sitt tilsvar at det er korrekt at klageren framførte et ønske om å bli avbildet uten briller, men avviser at det forelå en avtale om dette. Videre i ansvarlig redaktørs brev:

«Klageren har ikke hatt noen andre innvendinger mot vår sak enn brillene. Det hele koker i mine øyne ned til en bagatellmessig detalj – som vår journalist attpå til har beklaget. (…) Da jeg ikke kan se at klageren har noen saklig grunn til verken å kreve bildene slettet fra vårt arkiv eller saker fjernet fra vår nettside, etterkommer jeg av prinsipielle årsaker ikke dette ønskeT.»

Klageren opprettholder i sitt tilsvar påstanden om at journalisten lovet at han skulle slette samtlige bilder hvor hun bruker briller. Videre skriver hun at hun ikke med sin beste vilje kan forstå hvilken interesse avisens redaktør kan ha av å beholde bildene av henne på nettsiden og i arkivet. Hun ber redaktøren opplyse hvilke prinsipielle årsaker han sikter til. Hun beklager ellers at hun har vært nødt til å bry PFU med denne saken.

Avisens redaktør konstaterer at ord står mot ord i det han oppfatter som kjernen i saken, om journalisten lovet noe, eller bare bekreftet å ha mottatt et ønske fra klageren. Videre skriver han at han aldri i sitt liv kunne forstille seg at noen ville føle det som et overgrep at avisen trykket et bilde med briller, og ikke uten. Han anfører at han selv bruker briller, men at han aldri har følt det belastende. Redaktøren anfører at avisen har fulgt normale kjøreregler og ikke gjort noe klanderverdig. Med ”prinsipielle årsaker” mener avisen, ifølge tilsvaret, retten til å publisere, nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Klageren kom, etter avsluttet tilsvarerunde, tilbake med nok et tilsvar. Hun anfører at avisen etter hennes mening gjennom e-post-korrespondansen har bekreftet at det forelå en avtale om at bilder med briller ikke skulle brukes. Klageren mener ellers at bildet med briller i det påklagede tilfellet var så mislykket at det kan hindre henne å få nye oppdrag og ødelegge hennes karriere.

Gjengangeren har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, som blant annet driver med skrivekurs, mener Gjengangeren brøt en avtale avisen hadde med henne om ikke å bruke bilder der hun hadde på seg briller. Hun mener også avisen har lovet å slette slike bilder fra avisens nettsider, og fra avisens arkiv.

Gangangeren bekrefter å ha mottatt en anmodning om brilleløse bilder, men avviser at det forelå en avtale. Avisen avviser også kravet om fjerning av brillebildene av prinsipielle grunner, og viser til «retten til å publisere», nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Pressens Faglige Utvalg viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, der det heter at det er pressens plikt å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.

Utvalget vil understreke at avtaler som inngås mellom redaksjon og kilde, naturligvis skal holdes. I det foreliggende tilfellet kan utvalget imidlertid ikke ta stilling til om det ble inngått noen konkret avtale om at avisen skulle bruke et konkret foto av klageren. Uansett kan ikke utvalget se at bildet som ble brukt var av en slik karakter at det skulle innebære noen belastning for klageren.

Når det gjelder avisens manglende imøtekommenhet med hensyn til å etterkomme klagerens ønske om at bilder av henne med briller blir fjernet fra avisens nettsider, må det i dette tilfellet være opp til avisen, siden dette er knyttet til en allerede publisert artikkel. Med hensyn til kravet om å fjerne brillebilder fra avisens arkiv er utvalget noe forundret over at avisen gjør dette til et prinsippspørsmål, særlig sett i lys av at man neppe kan si at bildet har noen samfunnsverdi. Utvalget mener likevel klageren ikke kan kreve at bildene blir fjernet.

Gjengangeren har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2007
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Henrik Syse