Saker arkiv: 2007

2007

juni

Sak 081/07

Ikke brudd på god presseskikk

NNx mot Adresseavisen

Sak 237/06

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Ole-Henrik Sætre (p.v.a. MC-Tuning AS) mot NRK

Sak 021/07

Brudd på god presseskikk

Terje Søviknes mot NRK

Sak 054/07

Kritikk

Jon Hustad mot Tidsskriftet/Tidsskrift for Den norske Lægeforenin

Sak 078/07

Brudd på god presseskikk

Barrie Dale mot Glåmdalen

Sak 083/07

Brudd på god presseskikk

Hallvard Bakke mot Dagbladet

Sak 096/07

Brudd på god presseskikk

Odd Jostein Zazzera mot Stavanger Aftenblad

Sak 103/07

Ikke brudd på god presseskikk

Sogn og Fjordane Journalistlag, v. styret mot Firda