Slik konkluderte PFU

PFU behandlet i dag tolv saker som har gjennomgått full behandling. Her følger en kort oversikt over PFUs konklusjoner.

Oversikten oppdateres  underveis i møtet.

1. Sak 050AB/17 – Nina Rose/Erik Haaland mot TV 2 – BRUDD (2.2, 2.3, 2.7)
2. Sak 114/17 – Johannes Banggren mot Ringerikes Blad – BRUDD (4.1, 4.4)
3. Sak 124/17 – Finnmark politidistrikt mot Finnmark Dagblad – IKKE BRUDD
4. Sak 129/17 – Berit Helberg mot Glåmdalen – BRUDD (3.1)
5. Sak 130/17– Patricia Eriksen mot Sande Avis – BRUDD (4.14)
6. Sak 133/17 – Stiftelsen Handelsstedet Tinden mot Bladet Vesterålen – KRITIKK (2.3)
7. Sak 153/17 – Olav Torheim mot Filter Nyheter – IKKE BRUDD
8. Sak 140/17 – NN mot Gausdøl’n – BRUDD (4.2, 4.5, 4.14)
9. Sak 163/17 – Anki Gerhardsen mot Verdens Gang – IKKE BRUDD
10. Sak 164/17– Anki Gerhardsen mot Khrono – IKKE BRUDD
11. Sak 165/17– Anki Gerhardsen mot NRK – IKKE BRUDD
12. Sak 180/17 – NN mot Sunnhordland – BRUDD (4.1, 4.3, 4.7, 4.14)


Selve uttalelsene i klagesakene vil bli publisert så snart de er ferdigskrevet og formidlet partene.

Andre saker
I løpet av møtet behandlet PFU også klagesaker med forslag om avvisning, henleggelse og klagesaker som har gjennomgått forenklet behandling (der sekretariatet har innstilt på «ikke brudd på god presseskikk» uten å gjennomføre tilsvarsrunde).

Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller der klagen er trukket av klager, ble forelagt utvalget.


Åpen behandling 

Fem saker – 050AB/17, 114/17, 124/17, 129/17 og 153/17 – ble behandlet for åpne dører og streamet av fagbladet Journalisten.  Opptak fra behandlingen av disse sakene kan ses her.