Sju felt og fem fri

I sju av tolv klagesaker fant PFU at det var begått et presseetisk overtramp. I to av disse konkluderte PFU med at mediet hadde opptrådt kritikkverdig. I de resterende fem mente PFU det handlet om rene brudd på god presseskikk.

To av fellelsene skyldtes at mediene hadde benyttet titler som gikk lenger enn det var dekning for, jf. punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP). I en av dem, en klage mot Brønnøysunds Avis, delte imidlertid utvalget seg i konklusjonen; et mindretall falt ned på at tittelbruken var akseptabel, mens flertallet konkluderte med kritikk.

PFU konkluderte også med kritikk i en klage mot Finnmarksposten. PFU begrunnet sin konklusjon med henvisning til VVP 3.3, som gjelder kravet om å klargjøre premissene overfor kilder.

Kapital og Helgelands Blad ble felt på en av gjengangerne i presseetikken: VVP 3.2, om kravet til kildekritikk og opplysningskontroll. Helgelands Blad hadde heller ikke innfridd kravet til samtidig imøtegåelse, VVP 4.14, konkluderte PFU.

Også Subjekt og Oppland Arbeiderblad (OA) ble felt for ikke å ha gitt samtidig imøtegåelse til den som ble utsatt for sterke, faktiske beskyldninger. Den angrepne part i OAs sak var en mindreårig gutt, og PFU kom til at avisen heller ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til dette, jf. VVP 4.8, som understreker medienes ansvar for å ta spesielle hensyn når barn omtales.

Åpne saker – streamet:

 1. 072/22 – Jan-Egil Kristiansen mot KapitalBRUDD (3.2)
 2. 066/22 – Mo Industripark mot Helgelands BladBRUDD (3.2, 4.14)
 3. 084/22 – Jan Olsen mot FinnmarkspostenKRITIKK (3.3)
 4. 107/22 – Mie Gudbrandsen mot Oppland Arbeiderblad(BRUDD 4.8, 4.14)
 5. 103/22 – Anita Trøite mot Brønnøysunds AvisKRITIKK (4.4) (dissens)
 6. 099/22 – Julian Karenga mot Romerikes BladBRUDD (4.4)
 7. 112/22 – Svein Joakim Moen mot NettavisenIKKE BRUDD
 8. 022/22 – Mads Andenæs pva. Begard Reza mot NettavisenIKKE BRUDD

Lukkede saker:

 1. 023/22 – Mads Andenæs pva. Begard Reza mot SubjektBRUDD (4.14)
 2. 074/22 – NN mot Dagens NæringslivIKKE BRUDD
 3. 091/22 – NN mot UniversitasIKKE BRUDD
 4. 061/22 – NN mot Tidens KravIKKE BRUDD (samlet vurdering)

Behandlingen av de åpne klagesakene ble streamet. Du finner opptak her:

For øvrig vurderte PFU flere klager som var innstilt på forenklet behandling. I tre av disse sakene ba PFU om full behandling. De øvrige ble vedtatt med konklusjonen «ikke brudd på god presseskikk».

Neste møte i PFU er onsdag 28. september.