Mads Andenæs pva. Begard Reza mot Subjekt

PFU-sak 023/22


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et meningsinnlegg av Kjetil Rolness i kulturavisen Subjekt. Rolness skrev at Begard Reza i en upublisert VG-kronikk anklaget ham for å ha latterliggjort transpersoner under et av Ytringsfrihetskommisjonens møter. Rolness beskrev beskyldningen som løgn.

Klager er Mads Andenæs, som klager med samtykke fra Begard Reza. Klager opplyser at Reza ikke ble kontaktet for samtidig imøtegåelse, noe klager mener hen hadde krav på. Klager viser til anklagen om løgn, og fremholder at Reza fremstilles som illiberal, irrasjonell og en trussel mot ytringsfriheten. Ifølge klager har Subjekt også publisert informasjon om Rezas privatliv, som hen ikke ønsket skulle ut i offentligheten.

Subjekt avviser at god presseskikk er brutt. Ifølge avisen forsøkte de å ringe Reza før publisering, uten å nå hen. Derfor sendte de Reza en epost etter publisering med tilbud om tilsvar. Reza har over lengre tid boikottet og blokkert Subjekts redaktør, opplyser avisen. Avisen stiller spørsmål ved om artikkelen utløste rett til samtidig imøtegåelse, og fremholder at klager er en «kanselleringsaktivist» som motvirker debatt, og som pressen derfor må ha en «spesiell tilnærming» til. Når det gjelder opplysningen om Rezas privatliv, understreker Subjekt at dette var et sitat fra Rezas egen kronikk.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at pressen må være varsomme med å publisere opplysninger som tilhører privatlivet, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.3. I dette tilfellet kom imidlertid opplysningen fra Begard Reza selv, i en kronikk ment for publisering, og PFU konkluderer med at det var akseptabelt at opplysningen ble gjengitt i Subjekt.

Det sentrale spørsmålet i denne PFU-saken er om Reza hadde krav på samtidig imøtegåelse av Kjetil Rolness’ kronikk. VVP 4.14 krever at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå disse før publisering. Det innebærer at den angrepne part skal forelegges de faktiske beskyldningene og slik få en reell mulighet til å forsvare seg. Utvalget understreker at VVP 4.14 også gjelder for meningssjangeren.

I kronikken ble Reza anklaget for løgn. Formuleringene var skarpe og tegnet et bilde av at hen ville spre rammende usannheter om Rolness og en anonym kollega i Ytringsfrihetskommisjonen. PFU registrerer at Rolness i den påklagede kronikken i utgangspunktet forsvarte seg mot anklager fra Begard Reza, som han var blitt presentert for av VG. Disse anklagene ble imidlertid ikke publisert av VG, og PFU mener at beskyldningen om løgn som Rolness svarte med, utløste rett til samtidig imøtegåelse overfor Reza, jf. VVP 4.14.

PFU konstaterer at Reza ikke ble forelagt anklagene før publisering, selv om redaksjonen anfører at de forsøkte å ringe hen. Utvalget understreker at manglende respons ved tidligere anledninger, ikke opphevet Rezas rett til samtidig imøtegåelse.

Subjekt har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 31. august 2022

Anne Weider Aasen,
Frode Hansen, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug,
Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana, Øyvind Kvalnes