Sakliste PFU

Her er saklisten til neste PFU-møte som finner sted tirsdag 25. oktober 2016 i Rådhusgata 17.

Sak 090/16 – NN mot Finansavisen

Sak 332/15 – Adv Javeed H. Shah pva klient mot NRK

Sak 187/16 – NN mot Hålogaland Avis

Sak 189/16 – Kjetil Tandberg m.fl mot Fædrelandsvennen

Sak 194/16 – Adv Tore Leiros pva klient mot iTromsø

Sak 202/16 – Robin Omslandseter mot ITavisen

Sak 210/16 – Gamvik kommune mot Ságat

Sak 216/16 – NN mot Ryfylke

Sak 219/16 – Torgrim Foshaug mot Nye Troms

Sak 224/16 – NN mot Harstad Tidende

Sak 233/16 – NN mot  Smaalenenes Avis

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om:
Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller saken ligger utenfor PFUs område). Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Enkelte ganger vil det også være spørsmål om behandling av saker.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av noen av sakene direkte via sine nettsider. Følgende saker blir overført:

Sak 202/16 – Robin Omslandseter mot ITavisen

Sak 216/16 – NN mot Ryfylke

Sak 219/16 – Torgrim Foshaug mot Nye Troms

 

Tirsdagens møte starter som vanlig kl. 9.30, og sendingen starter samtidig.