PFU-møte 28. juni

Tirsdag 28. juni samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til et siste møte før sommeren. Sakslista teller 13 saker.

Nedenfor er klagesakene som har gjennomgått en full behandling med tilsvarsrunde:

Sak 063/16 – Adv. John Chr. Elden pva klient mot TV 2
Sak 090/16 – NN mot Finansavisen
Sak 103/16 – Stord-supportere mot Bergensavisen
Sak 105/16 – Rådmannen i Volda, Rune Sjurgård mot Nærnett
Sak 106/16 – Rådmannen i Volda, Rune Sjurgård mot Sunnmørsposten
Sak 107/16 – Rådmannen i Volda, Rune Sjurgård mot Næravisa
Sak 109/16 – Tore W. Tvedt mot Avisa Sør-Trøndelag
Sak 114/16 – Jarle Mortensen mot Aftenposten
Sak 116/16 – Ivan Jørgensen mot Nye Troms
Sak 125/16 – Runar Brurås mot Stavanger Aftenblad
Sak 129/16 – NN mot Trønder-Avisa
Sak 130/16 – NN mot Akershus Amtstidende
Sak 135/16 – Thor Egil Braadland mot Nettavisen

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om:
Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på et «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller saken ligger utenfor PFUs område). Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Enkelte ganger vil det også være spørsmål om behandling av saker, og også spørsmål om ny behandling av tidligere avgjorte klagesaker.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av noen av sakene direkte via sine nettsider. Følgende saker blir overført:

•    Sak 063/16 – Adv. John Chr. Elden pva klient mot TV 2
•    Sak 114/16 – Jarle Mortensen mot Aftenposten
•    Sak 125/16 – Runar Brurås mot Stavanger Aftenblad
•    Sak 135/16 – Thor Egil Braadland mot Nettavisen

Tirsdagens møte starter som vanlig kl.9.30, og sendingen starter samtidig.