PFU-møte 26. august

Pressens Faglig Utvalg (PFU) avvikler digitalt møte onsdag 26. august. Møtet blir streamet på Journalisten.no fra kl. 09.

Her er sakslista, i den rekkefølge sakene streames i:

Åpne saker:
Sak 017/20 ‐ Hans Erik Ødegaard mot Verdens Gang
Sak 032/20 ‐ Ferde mot NRK
Sak 034/20 ‐ Fredrik Jørgensen mot Rana Blad
Sak 045/20 ‐ Ingeborg Steinholt mot Rana Blad
Sak 065/20 ‐ Elin Myrekrok mot barnehage.no
Sak 069/20 ‐ Sven Jarle Knoll mot Motor
Sak 070/20 ‐ International Management Group mot Trav365
Sak 077/20 ‐ Erland Bakke og John Arne Riise mot Nettavisen
Sak 078/20 ‐ John Arne Riise ved manager Erland Bakke mot Tønsberg Blad
Sak 081/20 ‐ Halvor Fosli ved adv. Østberg mot Rogalands Avis
Sak 083/20 ‐ Kindred Group mot P4
Lukkede saker:
Sak 016/20 –  NN mot Lofot-Tidende
Sak 076/20 – NN mot Sandefjords Blad

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Klager som mangler samtykke og/eller er foreldet blir referert for utvalget. Det samme med klager mot publikasjoner som ikke er en del av PFU-ordningen.