International Management Group mot trav365.no

PFU-sak 070/20


SAMMENDRAG:

 Trav365.no publiserte torsdag 26. mars 2020 en artikkel med tittelen «Rikstoto Direkte: Krever lavere pris»

Artikkelen handlet om forhandlingene mellom Rikstoto Direkte-produsent IMG og Norsk Rikstoto, som nettstedet beskrev som «knallhard tautrekking».

I starten på brødteksten stod det:

«Med frafallet av norske travløp, er det blitt mindre å gjøre for Rikstoto Direkte. Enkelte ansatte innleid gjennom egne firmaer er sendt på NAV, mens IMG fakturerer Rikstoto for fullt.»

I artikkelen intervjues direktøren i Norsk Rikstoto, Camilla Garmann. Hun sier det er god dialog mellom partene, men at hennes holdning er at Norsk Rikstoto skal betale mindre ettersom de får mindre innhold:

– Tro meg. Jeg vil ikke betale for noe jeg ikke får. Det kan jeg forsikre hele trav-Norge om.

Trav365.no beskriver forhandlingene slik:

Så langt skal ikke partene ha blitt enige, men mye tyder på at Rikstoto vinner frem. Det vil trolig være uklokt av IMG å falle i unåde ettersom den lukrative kontrakten, som angivelig er på 70 millioner kroner totalt, skal reforhandles neste år.

På slutten av artikkelen korrigeres kontraktsbeløpet:

PRESISERING: Den totale kostanden på Rikstoto Direkte er 70 millioner kroner. Det inkluderer avtale med NEP om sendinger og grafikk og IMG om reportasjer og tipssendinger. Detaljene i avtalen er ikke kjent.

KLAGEN:

Klager er International Management Group (IMG), som mener artikkelen skaper en konflikt mellom to parter som ikke eksisterer. Klager påpeker at han sendte sine kommentarer til Trav365.no i forbindelse med publiseringen, men at selskapet ikke fikk mulighet til å uttale seg.

Klager mener artikkelen inneholder en rekke faktafeil og konkluderer med at Trav365.no mistenkeliggjør og skader deres virksomhet:

 1. Selskapet fikk ikke kommentert anklagene mot dem
 2. Det er ingen konflikt mellom partene og ingen knallhard tautrekking
 3. Færre norske travløp er erstattet av konkurranser i andre land, så det er ikke færre sendinger på Rikstoto Direkte
 4. Det stemmer ikke at innleide ansatte er sendt på NAV mens IMG fakturerer for fullt
 5. Det forhandles ikke om ny pris nå, partene er enige om å håndtere økonomiske konsekvenser senere
 6. Kontrakten er ikke på 70 millioner

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 TILSVARSRUNDEN:

 Trav365.no avviser brudd på god presseskikk og kommenterer klagepunktene slik:

 1. Klager sendte epost rett før midnatt, som ble besvart neste morgen med tilbud om å rette opp og beklage påståtte faktafeil. Eposten ble ikke besvart. Dagen etter mottok redaksjonen en epost med påstander klager ikke ønsket publisert. Redaksjonen tar likevel selvkritikk på å ikke ha tatt kontakt med klager i forbindelse med publiseringen. «Dette er delvis rett. Som beskrevet anså vi ikke saken som noen angrep på klageren, men en statusrapport fra Norsk Rikstoto».
 2. Det er belegg for å beskrive forhandlingene som «knallhard tautrekking», ut fra direktørens klare melding om Norsk Rikstoto skal betale mindre når de får mindre innhold.
 3. Det er også belegg for å skrive at det er mindre å gjøre for Rikstoto Direkte, ettersom det er færre norske travløp å lage sendinger fra.
 4. Redaksjonen skriver: «- Flere av de ansatte hos klageren har egne firmaer, som freelancere. De må fakturere sine oppdrag. Når de ikke fikk oppdrag, valgte noen NAV, slik som beskrevet over. Rikstoto bekrefter i saken at det ikke er enige om kutt i kostnadene ved produksjonen. Dermed er det belegg for å si at IMG fakturere Rikstoto.»
 5. «- Her vises det til sitat fra Garmann: – Vi bruker ikke advokat nå. Vi er veldig tydelige på hva vi mener. Det produseres noe mindre, og da skal vi betale mindre. Så få vi se, svarer hun bestemt. Det er vår påstand at dette er en forhandling og belegg for å hevde dette utifra sitatet.»
 6. » – Rikstoto opplyser i sine regnskaper at TV-produksjonen beløper seg til
  ca 70 millioner i året. NEP (selskap som leverer tekniske løsninger, vår anm.) og IMG deler kontrakten. IMG leverer millionoverskudd hvert år på sin avtale. Derav ordet lukrativ. Dette er omtalt en rekke ganger før. Det er en faktaopplysning man finner i
  offentlige regnskaper.»

 Klager mener redaksjonen velger å svare med samme forvrengning av fakta som i artikkelen, og skriver: «Den metodik som hela artikeln genomsyras av och där ambitionen inte kan vara annat än att skapa en icke existerande konflikt med felaktiga uppgifter som vapen, är oetisk, oärlig och brister i omdöme. Skulle kunna bemöta svaren i inlagan punkt för punkt en gång till. Till exempel: kan aldrig vara halvt rätt huruvida ett föremål för en artikel fått chans att uttala sig innan publicering eller inte.»

Trav365.no mener klager fortsatt ikke har dokumentert faktafeil og at Rikstotos direktør bekrefter sakens innhold og opplysninger.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Trav365.no publiserte en artikkel med tittelen «Rikstoto Direkte: Krever lavere pris». Artikkelen handlet om forhandlingene mellom Rikstoto Direkte-produsent IMG og Norsk Rikstoto, som nettstedet beskrev som «knallhard tautrekking».

Klager er International Management Group (IMG), som mener artikkelen skaper en ikke-eksisterende konflikt mellom to parter, og at artikkelen inneholder en rekke faktafeil. Det stemmer ikke at innleide ansatte er sendt på NAV mens IMG fakturerer for fullt. Klager skriver at selskapet ikke fikk mulighet til å uttale seg før publisering.

Trav365.no avviser brudd på god presseskikk. Redaksjonen mener det er belegg for å beskrive forhandlingene som «knallhard tautrekking», og viser til Rikstoto-direktørens uttalelse: «Det produseres noe mindre, og da skal vi betale mindre». Trav365.no mener det også er belegg for å skrive at IMG fakturerer Rikstoto for fullt, mens frilansere som leverte til IMG fikk færre oppdrag og «valgte NAV». Redaksjonen tar likevel selvkritikk på at det ikke ble tatt kontakt med klager før publiseringen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener International Management Group (IMG) måtte akseptere søkelys på forhandlingene med Rikstoto. Artikkelen inneholder imidlertid flere påstander og beskrivelser selskapet burde fått muligheten til å kommentere før publisering. Utvalget merker seg spesielt beskyldningen om at IMG har sendt innleide ansatte på NAV mens selskapet fakturerer Rikstoto for fullt.

Retten til samtidig imøtegåelse, slik den er nedfelt i Vær Varsom-plakatens (VVPs) punkt 4.14, skal sikre at den angrepne part får muligheten til å kommentere og korrigere beskyldninger før publisering. Således er den en viktig del av den undersøkelsesplikten VVP 3.2 pålegger mediene. Når VVP 4.14 er kalt tvillingpunktet til 3.2, er det fordi den som blir utsatt for beskyldninger av faktisk art bør være en sentral kilde i saken.

Slik PFU ser det har Trav365.no lent seg på én kilde i den påklagde artikkelen og derfor bare fått frem den ene siden av saken.

Trav 365.no har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 26. august 2020

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kjell Arne Røvik